Skipslogg

Her finner du Leviatas logg dag for dag. Litt mer utfyllende kanskje, enn loggboka til vanlig. Dette for å huske hva som skjer dag for dag. Både for ettertiden, men også for å følge med på hva jeg egentlig fordriver tida med…