Blybatterier (fram til 16.januar 2016)

Strømlogg blybatterier

 

 

Batterimonitoren jeg bruker, er Victron Energy, BMV-702

Leviata har eget 24 volts anlegg for start av motor, motorinstrumenter, ankervinsj, radar og hydraulisk autopilot. Siden dette stort sett er funksjoner som bare trekker strøm under motorbruk (unntak radar), er det kun ett sett med startbatterier (2x12V) for å i vareta disse funksjonene. På startbatteriet overvåkes kun spenningen. 24-voltsanlegget lades via egen likestrømsdynamo som gir 100A og lever sitt eget liv uavhengig av forbruksbatteriene på 12 volt.

 

 

Batteripakken for forbruk består av 4 stk. 12v/115Ah blybatterier (syre) i parallell = 460Ah

 

 

Ladekildene for forbruksbatteriene ved årsskiftet 2015-16:

To 80W solcellepanel + 2 x 30W

D400 vindmølle (1W v/2,6m/s, 24W v/5,15m/s, 96W v/7,7 m/s, 336W v/12,9 m/s, 648W v/18m/s

Sea and Watt hydrogenerator (10W v/3kn, 50W v/4kn, 110W v/5kn, 210W v/6kn, 400W v/7kn)

Dynamo på 12V60A (720W) som drives av hovedmotor.

 

Ved fare for nedtapping av batteriene, har jeg en 15 A Defa landstrømslader ombord og 2x15A lader til startbatteriene. Ved eventuell opplading med landstrøm, nulles dataene fra loggen ut og ny loggføring startes opp.

 

De forbrukskildene som «går» kontinuerlig, er for tiden følgende:

 

30W – Kjøleboks ved kjøling. Ca. 4-6 minutter i timen ved normalt bruk.

12-15W – Instrumentpanel med AIS, VHF standby, internt nettverk, div. instrumenter

24W -TV/DVD-spiller ca. 1,5-3t. pr. døgn

 

Øvrig forbruk er kun temporært ved behov, Feks. lensepumper, lys utover normalbruk, gråvannspumpe, septikpumpe etc. Kan i stor grad reguleres i forhold til batterienes status (feks. ved start av motor/god ladestatus fra solceller, vindmølle eller hydrogenerator).

 

 

Målsetting
Å være selvforsynt med strøm underveis for seil og/eller ved motorbruk max. 3 timer pr. 14 dager ifb. med produksjon av vann.
Å være uavhengig av landstrøm i minst 4 uker sammenhengende ved landligge og/eller for anker.
Å kunne ta i bruk fryser (85W/15 min. pr. time)(Er installert)
Å kunne ta i bruk iMacken minimum 3 t. pr døgn (300W/220volt via inverter)

For å oppnå denne målsettingen, antar jeg at det blir nødvendig å montere lithiumbatterier etter hvert. Før en eventuell slik investering, kommer jeg til å kjøre denne strømloggen noen uker. Både for å få en oversikt over forbruket og for å kunne måle effekten ved å bytte til nye batterier.

For tiden bruker jeg kun landstrøm på iMacken ombord. Den trekker 300W og brukes opptil 6-7 timer hver dag. Foreløpig holder jeg den utenfor «regnskapet» da det er urealistisk med så mye landligge (Watt and Sea ute av funksjon) å kunne produsere nok strøm til å drive den.

 

 

Lesing av loggen
Til å begynne med leste jeg av 4 ganger i døgnet. Så etter hvert at det gir et godt nok bilde av forbruket/ladingen ved å lese av morgen og kveld. Erfaringene så langt er at vindmølla er ganske lunefull, dvs. vinden er det. Derfor til liten hjelp i vindstille og ikke aktuell å la gå nattestid med overnatting i akterkabin av personer med følsomt «øre» for lyd. Tilsvarende gir solcellene (ett panel på 80W) null effekt når det er mørkt og ikke særlig mer en 20W i overskyet vær. Ved sol, cirka det dobbelte. Hydrogeneratoren funker bare under seilas, men da dekker den stort sett alt forbruk og lader i tillegg.

Tabellene for avlesing av strøm, er vel opplagt, men presiserer likevel Brukt Ah og Lading W.

 

Brukt Ah er det som har gått ut av batteribanken siden forrige 100% opplading minus det som er kommet inn (lading) i samme periode. Dette tallet vil derfor naturligvis øke med minus-fortegn under forbruk. Optimalt måleresultat vil derfor være null.

 

Lading W angir antall Watt som går ut eller inn fra forbruksbatteriene i det øyeblikket resultatet leses av. Ved lading fra vindmølla, som forandrer seg veldig fra minutt til minutt, prøver jeg å lese av det som ser ut til å være det mest korrekte gjennomsnittet på det aktuell klokkeslettet.

 

 

Strømlogg, klikk på aktuell måned.

November 2015

Desember 2015

Januar-Februar 2016