April 2016 (lithium)

Merknader 12. og 13.april 2016: Etter nesten halvannen måneds erfaring med lithiumbatteriene, har jeg registrert at differansen mellom strømforbruket og produsert strøm ombord er større enn beregnet. Spesielt hvis det er lite sol og vind og båten ligger i ro! Jeg er inneforstått med at jeg ikke kan produsere like mye strøm som jeg forbruker når både fryser, kjøleskap, TV og PC skal ha sitt. Poenger er imidlertid å ha så stor batterikapasitet at tiden før det er nødvendig å kjøre i gang lading vha. motor og/eller landstrøm, blir lengst mulig. Kall det gjerne en buffertid. Målet er at buffertiden minimum er 7 døgn, helst 14! Hittil har den ikke vært på mer enn 4-5 døgn. For å øke buffertiden, har jeg nå plusset på med ett 200Ah batteri til. Dvs. at samlet kapasitet nå er på 600Ah.

 

 

Før tilkoblingen av det nye batteriet, kjørte jeg ned spenningen (vha. forbruk) på de først monterte batteriene slik at spenningen var lik på alle tre batteriene ved sammenkobling. Deretter kjørte jeg i gang landstrømladeren og toppladet alle tre batteriene under ett. Det ser ut til å ha fungert bra. Så får framtida viser om dette gir lenger buffertid. Jeg tror også det er mer å hente ut av solcellepanelene på ladesida. Der er nok rett og slett kablene for tynne ift. avstanden til batteriene. Jobber med saken!

 

 

Dato

Kl.

Spenning

Forbrukt

Rest på batteri

Ut/inn nå

Merknader

2200

13.00V

286Ah

57,7 %

-49W

30.04.16

1000

Ikke lest av

2200

12,96V

289Ah

57,4 %

-77W

29.04.16

1000

Ikke lest av

2200

13.02V

267Ah

60,5 %

-7W

28.04.16

1000

13.01V

269Ah

60,1 %

-28W

2200

13.08V

246Ah

63,6 %

-67W

27.04.16

1000

Ikke lest av

2200

13,10V

231Ah

65,8 %

-7W

26.04.16

1000

13.07V

241Ah

64,1 %

-30W

2200

13.09V

220Ah

67,4 %

-4W

25.04.16

1000

13,13V

213Ah

68,3 %

12W

2200

13,16V

192Ah

71,5 %

-22W

2,5t seil/motor

24.04.16

1000

13.16V

224Ah

66,5 %

-12W

2200

13,13V

201Ah

69,9 %

-49W

23.04.16

1000

13.12V

217Ah

67 %

-30W

2200

13.10V

191Ah

71,1 %

-24W

22.04.16

1000

13.10V

152Ah

77 %

-46W

2200

13.12V

118Ah

82,3 %

-136W

3t seiling

21.04.16

1000

13,13V

141Ah

78,5 %

13W

2200

13,12V

119Ah

81,9 %

15W

20.04.16

1000

13,14V

103Ah

84,1 %

-44W

2200

13,11V

80Ah

87,6 %

-69W

19.04.16

1000

13,16V

65Ah

89,8 %

40W

Støvsuger 10 min. 220V

2200

13,22V

35Ah

94,7 %

-63W

18.04.16

1300

13,39V

8Ah

98,8 %

106W

2400

13,31V

6Ah

99,1 %

-3W

17.04.16

1000

Ingen ombord. Kjøleskap og fryser på. Avlesning viser at

sol og vind likevel har ladet mer enn forbruket.

Ca. 90Ah pluss!

Ikke lest av

2200

Ikke lest av

16.04.16

1000

Ikke lest av

2200

Ikke lest av

15.04.16

0600

13,25V

96Ah

85,5 %

-72W

2200

13,27V

74Ah

88,8 %

-2W

14.04.16

1000

13,29V

43Ah

93,5 %

7W

2200

13,29V

9Ah

98,9 %

-48W

1,5t motor til Gulenakken

13.04.16

1000

13,30V

35Ah

94,7 %

23W

Landstrøm, full opplading

2200

13,29V

14Ah

97,9 %

−36

Lagt til nytt 200Ah batteri

12.04.16

1000

13,18V

106Ah

75,8 %

6W

2200

13,23V

85Ah

80,8 %

-63W

11.04.16

1000

Ikke lest av

2200

Ikke lest av

10.04.16

1000

Ikke lest av

2200

13,29V

24Ah

94,6 %

0W

09.04.16

1000

Ikke lest av

2200

13,35V

3Ah

99,3 %

-31W

08.04.16

1000

Landstrøm, full opplading

2200

12,10V

299Ah

31,6 %

-23W

07.04.16

1000

Ikke lest av

2200

12,87V

262Ah

39,7 %

-67W

06.04.16

1000

Ikke lest av

2200

13,02V

218Ah

49,8 %

-5W

05.04.16

1000

Ikke lest av

2200

13,09V

167Ah

61 %

-4W

04.04.16

1000

Ikke lest av

2200

13,10V

132Ah

69,7 %

-40W

03.04.16

1000

Ikke lest av

2200

13,27V

29Ah

94 %

-42W

3 t motor t/r Askøy

02.04.16

1000

13,12V

109Ah

75 %

5W

2200

13,17V

75Ah

82,5 %

-82W

01.04.16        

1000       

13,27V

40Ah

90,7 %

0W