Givere

Hvorfor offentliggjøre givernes navn? Smitteeffekten ved å se at andre har meldt seg på som givere, har vist seg å fungere effektivt ved mailutsendinger. Det å bli en del av flokken, så og si. Det er et håp om at også denne effekten vil gjøre seg gjeldende ved å gjøre kjent navnene på alle giverne til Impandes utdanningsfond. Hva hver enkelt bidrar med er imidlertid en privatsak.

 

Status for innsamlingsprosjektet er pr. dato  kr. 1 035 972,-

Det betyr at vi er i mål!!!

I denne summen ligger:

  • Kr.12 375 Flest likes på Seatronic Båtutstyrs avstemming om beste prosjekt/organisasjon med maritimt tilsnitt i 2013!
  • Kr.150 000 (ca.) som er gitt i forbindelse med bursdagsfeiringer (Olaf, Carl Otto, Sverre, Elisabet og skipper´n).
  • Kr. 9 200 i billettinntekter fra ulike prosjektpresentasjoner.
  • Kr. 40 000 samlet inn av elevene ved Fagerborg videregående skole før den ble lagt ned
  • Billetter, annonser og bidrag gitt under temakonserten i Ski nye kirke 16.oktober

 

Tusen takk til dere som har betalt inn til fondet!

 

Elisabet B.Breen, Else Breen, Ingvild, Thomas og Torbjørn Stjernen Tisløv, Heidi Breen og John Anders Råken, Eivind Skjeggestad og Anne Cecilie Beckstrøm og Fredrik, Kyrre Lind-Isaksen, Grete og Arne Sveen, Dag Lillehaug og Torun Fyksen, Otto Hildeng, Pål og Kristin Hylin, Liv og Dag Hammer, Øyvind Henriksen, Mark Hanberg, Eva og Hans-Olav Sandbakken, Håkon Breen, Turid og Geir Dager, Kåre Andersen, Seatronic Båtutstyr v/Dag Kaare Nordengen, Olaf og Torunn Naper, Bård Lillesund og Frida Sandvik, Olav Breen, Anne Marie BeckstrømHelge Breen, Tinken Laurantzon og Lars Beckstrøm og Mira og Markus, Liv Ellinor Eikeland, Carl Otto Løvenskiold, Ruth og Einar Neslein, Gudvin Berge, Geir Lunde, Liv Zimmermann, Eva Furua, Sissel Grefsrud, Olav Tjugen, Jan Kay Krystad, Jan Fredrik Holmqvist, Harald Beckstrøm, Tore Westerbø, Sidsel og Ulf Søderberg Andersen, Cato Lyche Gulli,  Knut Engebu, Kjetil Rivelsrud,  Ole Peder Aannestad, Halvor A.Nielsen, Bjørn Tunaal, Nina Seeberg, Sveinung Sponheim, Fredrik Christensen, Else Marie Holmen, Stein O.Håvelsrud, Stein Kildebo, Richard Eastgate, Elin Horn Galtung, Bjørg Månum Andersson, Aud Bangseid, Helge Skjetne, Sverre Olav Helsem, Erik Brynildsen, Ski Bygg v/Ingar Norum, Thor Arnold Foss, Formiddagstreffet i Ski nye kirke, Margrete og Jan Fagermoen, Kirsti og Helge Såheim, Guro Lillehaug, Arne Ørum, Anne Marie Breen, Arild Sundal, Anne-Marie Vikla, Hans Ellingsve, Torbjørn Køhn, Karin Holme, Astrid og Halvor Nordhaug, Kjell og Inger Elisabeth Habbestad, Dag Tangen og Anne Paulsrud, Liv Trude Råken, Kjellrun og Jostein Sørvoll, Kelly og Solbjørg Källström, Kjersti Wernø, Knut og Ragnhild Hagen, Jon Hilmar og Signy Iversen, Aud Iren Stokke Gjerpe, Tom og Ellen Darum, Jan Ørnulf Melbostad, Erik Holmqvist, Elin Langsholt, Frøydis Gjølberg, Maja S.K.Ratkje, Anne Marie og Oddvar Otterlei, Bjarne Borgersen, Ole Andreas Våge og Sissel Øritsland, Aslak Hjelleset, Eivind Engebretsen, Maid 4 You v/Anette Lynne, Institutt for Medskapende Ledelse AS v/Claus Harald Jebsen, Ellen Minde, Miriam, Elisabeth, Håkon og Harald Sandbakken, Jan Erik Andersen, Inge Lie og Lise Nitter, Lars Woodhouse, Knut Bråttvik, Amund Nitter, Eivind Lie Nitter, Elisabet Dybvik, Jan Erik Thim, Gunnar Aanonsen, Gurid Magerøy, Oslo og Follo Busstrafikk v/Tore Bergheim, Even Loe,  Ulf S. Andersen, Ole Jacob Flæten, Knut Treiborg-Hansen, Sverre Bang, Andreas Pagander, Mona Halvorsen, Jesper Retting, Frances Lingjærde, Åge Hansen, Berit Mathiesen, Carl Otto Løvenskiolds 60-årslag, Olav F. Skree, Einar Lodin, Anne Elisabet Naper Deiton, Odd Fellow Stjørdal, Magnar Rønning, Harriet og Anne Johansen, Knut og Mari-Ann Susegg, Jostein Husby, Gry Marianne Løkkevik og Erik Haugom, Karoline Høver-Hansen, Tove Oline og Arnfinn Hoff, Nils Johan Aarbu, Forum for endring og begeistring v/Per Anders Nordengen, Tore Skar og Gunnhild Landrø, Eva Fyksen Birkeland, Pål Lunde, Helge Simonnes, Rolf Olsen, James Olav Norris, Roald Hansen, Marie Anbjørg Joten, Ragnar og Torhild Voss, Jan Brødreskift, Stein Harald og Mette-Marit Sande, Margareth Ludvigsen, Olav Magnor Løvlie, Sigrun Kalstveit, Håkon Sandbakken, Kari Jacobsen Hall, Toril Benum, Jorun Irene Sogn, Berger Langmoen, Åse Karin Aune, Åse Holmberg, Jens Jørgensen, Sverre Bangs 60-årslag, Cathrine og Trond Hansrud, Gunn Lovise Gautesen, Sveio smalesamdrift, Gunn Lovise Gautesen, Holger Straum, Arne C.Baardsen, Terje Johnsen, Anders Færevåg, Reidar Aasgaard, Egil Morland og Anne E.Nordal Broen og Nancy Folkestad Pedersen, Vidia Wenche Oseland, Trine Sandum, Øyvind Mostad, Jan Olav Breen, Solgunn Aardal, Eva og Roald Ramsdal.

 

 NB: Navn i kursiv har valgt å gi engangsbeløp. Etternavn i kursiv gir både pr. mnd. og har gitt engangsbeløp.