Nyhetsbrev juni 2014

image

 

I. Nyheter fra GDCS-arbeidet i Sør-Natal Sør Afrika

Denne gang forteller vi om et prosjekt og senter som GDCS yter et partnerskapsbidrag inn i. Senteret blir bygget i Gcilima. Det er et lite sted i Kwa Xolo i Sør-Natal. Området er i følge statistikken det sted hvor flest kvinner blir utsatt for vold og voldtekter i delstaten KwaZulu Natal. Senteret vil dekke behov i et større område hvor det bor ca 450 000 mennesker. Det har foreligget planer om å bygge et slikt senter i Gcilima siden 2007.

Hannes Shelter

image

Byggingen av et senter for å hjelpe voldsutsatte kvinner i KwaZulu Natal Sør Afrika startet 1. juni.

Hanne Løvlie

image

omkom under terrrorangrepet på regjeringsbygningen i Oslo 22.7.2011. Hun hadde studert i Durban og hadde et stort engasjement for kvinners situasjon i Sør-Afrika

Hannes Shelter vil bistå med:
• Akutt hjelp og beskyttelse til kvinner/jenter som er blitt voldsutsatt eller seksuelt misbrukt
• Behandling av traumatiserte kvinner/jenter
• Forebyggende opplæring i skoler og kirker mht til vold og seksuell misbruk
• Familieveiledning
• Bygge støttenettverk og støttegrupper for målgruppen
• Telefonlinje for råd/veiledning og akutt hjelp
• Medisinsk og juridisk støtte

Partnere som bidrar til at senteret blir bygget og sikret mht operasjonell drift:

– Foreningen Hannes Minne: Initiativtaker til at Hannes Shelter blir bygget.
Ansvarlig for å finansiere byggingen av senteret

– Gamalakhe Development Center Stiftelse: Byggherre

– Siyamthanda, NGO: Driftsansvarlig for Hannes Shelter

– Network Action Group, NAG: Fagansvarlig for Hannes Shelter

– Madikiza: Donor av tomten til Hannes Shelter

– Inkosi M. W. Xolo, Tribal Authorities: Utsteder retten til bruk av tomten

– Department of Social Development, RSA: Støtter driften av senteret

– Tre norske Rotaryklubber vil sannsynligvis bidra med utstyr til senteret

Som det går fram av partnerlisten er senteret forankret lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

image

 

Gaver kan gis til:

Hannes Minne. Hannes Minne, Støaveien 60, 3533 Tyristrand.
Konto nummer: 2280 36 52 361

 

 

 

II. Nyheter fra Sør-Afrika

image

Etter valget i Sør-Afrika den 7. mai:

Det regjerende partiet ANC ble vinneren, men styringen av landet framover blir vanskeligere.

ANC fikk 62% av stemmene mens det største opposisjonspartiet, The Democratic Alliance (DA) fikk 22%, opp fra 17% ved sist valg. Valget ble gjennomført under krevende forhold. Sør-Afrikas økonomi har stagnert og mer enn 1/3 av arbeidsstyrken er arbeidsløs. Det er streik på sjette måned i platinagruvene, som er Sør-Afrikas største eksportkilde. ANC’s tilhengere feirer og hyller seieren som ble dratt i land, men i det mer private synes de å være mer engstelige for framtiden, skriver The Economist. Partiet tapte mange flere velgere i byene enn i de fattige provinsene. I Johanneburg tapte eksempelvis ANC 10% av velgerne og frykter at ved neste valg taper de majoriteten i denne viktige Gauteng provinsen. I Western Cape, hvor vi finner Cape Town, fikk DA 59% av stemmene. Disse to provinsene står for halvparten av nasjonalproduktet, GDP. ANC fikk med andre ord fleste stemmer blant de fattige og i de fattige provinser. I tillegg dukket populisten Julius Malema opp på den politiske arena. Han fikk 5-6% av stemmene til sitt nye revolusjonære parti (EFF), Economic Fredom Fighters. Etter valget har president Zuma utvidet sitt regjeringskabinett til å omfatte totalt 36 ministere med ditto administrasjoner og limousiner. Dette kommer på toppen av en allerede forvokst statsadministrasjon og det reduserer mulighetene for en bedre ressursfordeling i samfunnet. Omfattende reformer trengs, men det er tvilsomt om ANC makter å ta oppgjør med seg selv og sine allierte i fagbevegelsen på en måte som vil bidra til å utvikle landet i en god retning. Flere stiller spørsmålene: Har ANC gått tom for politiske ideer? Har ANC kraft til å gjennomføre de ideer som trengs for å få landet bedre på fote?

Dette betyr at enn så lenge vil disse 6 store problem ikke være løst i Sør Afrika:

1. Voldssamfunnet
2. Skyhøy arbeidsledighet
3. Et helsevesen i krise
4. Streiker og uro
5. Svakt fungerende utdanningssystem
6. Stadig mer korrupsjon

III. Til refleksjon om bistandsproblematikk

Penger fra himmlen som bistand – Hva ville skje om bistand overføres på denne måten?

Du reiser med fly over noen fattige områder eller byer sør for Sahara, i Kenya eller på Fillipinene. Du identifiserer torvtak som trolig er en indikasjon på fattigdom. Og du sår penger ned fra himmelen til de som bor i disse husene, for deretter å finne ut hvilke effekter dette har på mottakernes liv og livssituasjon. Ideen synes uvanlig og kanskje uansvarlig. I hvert fall ville både bistandseksperter og regjeringer si at vi vet bedre metoder enn det å gi fattige for eks kr 10 000,00 som de selv kan finne ut av hvordan de kan bruke. Fra år 2000 og fram til idag er det gjennomført slike eksperimenterende “Give-Directly- Away” prosjekt i blant annet Kenya. Den første evaluering av slike prosjekt har vært oppmuntrende lesning:

– Gaver gitt uten betingelser er ikke blitt brukt (av menn i familier) på bordeller og drikkebuler slik mange fryktet. De har i stedet kommet godt med til å oppgradere huset, kjøpe flere høner og bedre sko…
– Gaver gitt på visse betingelser (til for eks betaling av skolegang) synes å ha hatt noen flere positive effekter enn de betingelsesløse gaver

Selvsagt er ikke alle penger som er distribuert på denne måte gått til formål som har gledet giverne. Men den første uavhengige studie av Massachusetts Institute of Technology, ved J. Haushofer og J. Shapiro avdekker at livskvaliteten til familenheter på denne måten har hevet seg på svært mange måter.

Kort sagt, slike program synes å ha bedre effekter enn mange ville tro. En inngrodd fordom om at fattige er ignorante og misbruker penger holder ikke. Det synes heller å være sant at fattige familienheter tenker og priorterer i denne rekkefølge: Mat, klær, utdannelse til barna og hus/hjem.

Det er selvsagt at slike tiltak ikke løser de større strukturuelle problem i samfunnet. Men de er i hvert fall dristige, interessante og lette å administrere.

Ønsker du å lese mer om dette, se: www.economist.com/cashstrings.

 

GDCS ønsker alle sine støttespillere en riktig god sommer!