Nyhetsbrev november 2014

image

 

Hjelp oss! Ditt bidrag kan gjøre en stor forskjell for de barn som er sårbare og trenger det mest!

 

I. GDCS—Satser ambisiøst på styrking av barnehager i 2015

image014

Leker innkjøpt med donasjoner fra Norge

Hvorfor?

I Sør-Afrika har i stor grad kjernefamilen som base for oppvekst og omsorg i store deler av den svarte befolkningen brutt helt sammen. Dette sammenbruddet har både nye og historiske årsaker. Stor befolkningseksplosjon, “barn” som ofte føder barn, fedre som fornekter farskap, kvinner som strever under forverrede fattige kår, HIV/AIDS, fraværende fedre som jobber på prosjekt i andre deler av landet, osv.

Vi tenkte for 8 år siden at disse forholdene kunne bedres etter hvert, men under det siste oppholdet i Sør-Afrika i høst fikk vi mange indikasjoner på at framgangen er svært beskjeden, ja på flere områder er det blitt verre. Dette er utdypet i andre delen av dette nyhetsbrevet.

Under slike forhold gjelder det ikke minst å redde framtiden for så mange som mulig av de aller svakeste. Gode barnhager for aldersgruppen 2-6 år er for svært mange den livreddende havn i en ellers trist og fattigslig tilstand. Den bidrar med mat, stimulerende forhold sosialt, emosjonelt, faglig og verdimessig.

Vi ser at vi gjør og kan gjøre en betydelig forskjell for mange

Utvikling av gode barnehager er det beste vi kan gjøre innenfor vårt satsningområde i Kwa Zulu Natal. På den måten bygger vi en tryggere og stimulerende sammeheng for de som trenger det mest! Og vi har i året 2014 gjort gode erfaringer med blant annet å bygge to nye og utvide/oppgradere 8 etablerte barnehager. Vi har støttet med pedagogisk materiell, lekeapparater ute, madrasser og tepper, bygget toaletter, forbedret fasiliteter og beskyttet lekeområder med gjerder, gitt tak over hodet til barn som mødre har samlet under åpen himmel. Det vil si at på noen steder har barnehagene ikke engang et hus å være i ved regn, solsteik, kulde og vind. osv.

Tusen takk til alle dere som har hjulpet til finansielt!

image015

Et Wendy-house og lekeapparater i flittig bruk

Lokalt samarbeid for å finne de som trenger det mest

Høstens besøk i Sør-Afrika var fyllt med intenst arbeid fra tre av oss i styret. Oppfølging av de ca 20 prosjekter vi er engasjert i, planlegging av 2015, etblering av nye samarbeidspartnere mm. Det ble også gjennomført et fagkurs for lærere i videregående skole.

Blant annet vil GDCS gå inn i et tett samarbeid med en lokal Nettverksorganisasjon, NAG (Network Action Group) for å finne dem som trenger det mest. NAG har kontakt med ca. 300 lokale kvinneintiativ som strever med å få barnehager til å fungere. NAG, GDCS og lokale høvdinger har laget et lite forum som prioriterer de som trenger det mest! Vi i GDCS har styreplass i dette forum. Og vi har også ansatt en lokal Programleder som har hjulpet oss iår, og som vil gjennomføre barnehageprogrammet for 2015.

Ditt bidrag gjør en forskjell, og vi følger personlig opp med informasjon om hva du bidar til!

image016

Mrs Bophana til høyre er en ildsjel som daglig uten lønn tar seg av ca 25 barn. Noshipho til venstre er vår programleder i GDCS

Dette er første gang vi gjennom Nyhetsbrevet ber konkret om støtte til GDCS arbeid!

Du eller den organisasjon du er med i kan gjøre en betydelig forskjell!

Her er en liten meny av muligheter til å bidra med hjelp til de som trenger det mest:

Du kan for eks:

  1. Adoptere av et funksjonshemmet barn ved en barnehage, kr. 3000 pr år.
  2. Støtte til oppgradering av en barnehage med leker og utstyr- ute og inne, kr. 6 000.
  3. Rehabilitering av en nedslitt og svakt fungerende barnehage, kr. 15 000
  4. Bidrag til å sette opp en prefabrikert barnehage til grupper som samles ute, uansett vær og vind, kr. 30 000.

Alle små og store bidrag betyr mye!

Send oss gjerne en melding om ditt bidrag til: Rolf@ro-uv.no.

Gaver kan gis direkte til GDCS’ konto nummer 1201 51 98 0 85.

Merk gjerne fra om hva ditt bidrag skal gå til!

image017

Eksempel på lekeapparater vi har innstallert

II. Nyheter fra Sør-Afrika

image018

Et daglig middagsmåltid i barnehagen. Dette er et Wendyhus fra innsiden

Sult — kan det være en sannhet om Sør-Afrika i 2014?

Ja, desverre  — Det er en nasjonal skandale at mange fortsatt går sultne rundt i Sør-Afrika. Sør-Afrika, landet med så mye ressurser!

Å leve hver dag med tanke på hvordan en skal finne eller få tak i noe til det neste måltidet er forsatt realitetene i Sør-Afrika. Og det er ikke få som har det slik. 14 millioner vet ikke hvor neste måltid skal komme fra, og ytterligere 15 millioner er på grensen av å føle sulten på kroppen.

Dette går fram av en OXFAM-studie som ble lansert i avisen Mail&Guardian den 13. oktober dette år. Dataene til denne studien er hentet fra året 2014!

Sør-Afrika er offisielt et matsikret land i følge landbruksdepartementet. Det betyr at det produseres nok mat til landets 53 millioner innbyggere. Men det synes å være et stort gap mellom ord og realiteter også her. Slik er det også på mange andre områder i landet. Ord og realiteter, ord og handling lever i to vidt forskjellige verdener i denne kulturen, så vel i kirker som i politikken!

Uretten og den ujevne fordeling av ressuser forsetter i dette landet, og det er lett å observere økonomen Pickettys sannheter på nært hold. De få rike blir rikere og et stort antall fattige blir fattigere.

Hva betyr dette i det daglige liv for de fattige?

Når prisen på matvarene stiger, har 15 millioner mennesker i familier avhengige av sosial stønad, sikker mattilførsel de to, tre første ukene av måneden. De neste ukene er en tøff kamp for tilværelsen..

Disse ukene lever man gjennom ved å:

– droppe måltider
– spise mindre
– kjøpe mat som er gått ut på dato
– spørre naboer og venner om litt mat
– bytte arbeid for mat
– låne fra lånehaier eller bekjente… etc

Den kommersiell matproduksjonen er også fallende i Sør-Afrika. Som eksempel må Sør-Afrika for første gang dette året importere sukker.

Det er flere grunner til den fallende matproduksjon: Hvite bønder er usikre mht til framtidens landreformer, manglende legal politisk støtte for bønder, uforsigelighet i lønnskrav, landområder som har fallende produksjon eller blir liggende brakk etter at svarte har tatt over, og ikke minst voldelige raid mot hvite bønder på mer avsidesliggende farmer. Ca 70 farmere ble utsatt for mord og ran bare i delstaten Kwa Zulu Natal i 2013. Ryktene om slike hendelser sprer seg lett, og bidrar til at kompetente bønder blir redde og gir opp gårdens drift. Offisielt forsøker man å fremstille dette på en avdempet måte for ikke å nære rasistiske krefter.

Leder GDCS

Rolf Olsen 1.11.2014