Medarbeidere

En rekke personer bidrar med hjelp og støtte i gjennomføringen av prosjektet. Det være seg på datasiden, rådgivning, praktisk hjelp og ikke minst gjennom mental støtte og oppmuntring. Disse personene har jeg valgt å kalle medarbeidere. Uten dem ville prosjektet for lengst vært avlyst. Her har du dem:

 

De viktigste personene i dette prosjektet er min ektefelle

Elisabet Beckstrøm Breen og barna mine

Ingvild Stjernen Tisløv,

Heidi Breen og

Håkon Breen.

 

Uten deres støtte, oppmuntring og ikke minst forsakelser, hadde ikke dette prosjektet vært gjennomførbart. Særlig Elisabet har vist en utrolig evne til å støtte meg. Til tross for at dette av flere grunner ikke akkurat er hennes ønskeprosjekt, finner hun tydeligvis mening i prosjektets hovedmålsetting, innsamlingen til Gamalakhestiftelsens Utdanningsfond, og stiller seg da også bak den spesielle insamlingsmetoden. Det rører ved skipperens hjerte rett som det er!

 

Rolf Olsen, styreformann og initiativtaker til GDCS, har fra første stund oppmuntret meg. Hans lange erfaring fra både «børs og katedral»  er uvurderlige og har bidratt til konkrete og betydelige resultater på flere områder. Dessuten er Rolf en meget behagelig mann å jobbe sammen med!

 

Inge Lie, min gode venn gjennom mange år, var faktisk i sin tid med på Leviatas første skikkelige prøvetur fra Oslo til Tønsberg og tilbake. Hans kompetanse når det gjelder film/bilder og mediastrategi har vært meget nyttig. Vi har hatt flere møter på Egon i Ski og drøftet slike ting. Det hjalp meg til å sortere i masse rotete tanker i oppstartfasen. Hans stadig uttrykte støtte har og er fortsatt svært viktig!

 

Tor Erling Gransæter, eplebonde og tusenkunstner har gjort en kjempejobb på profileringssiden. Både prosjektets logo og kortversjonen av prosjektbeskrivelsen er hans verk. Men hans kunnskap når det gjelder båt og seil, har jeg også hatt stor nytte av. Han har tegnet Leviatas nye rigg og alle tilhørende seil. Forøvrig setter jeg stor pris på Tor Erlings klare tale og tydelige standpunkter. Det gjør det enkelt å drøfte de fleste saker med ham!

 

Brødrene Amund og Eivind Lie Nitter skal ha æren for at dere nå kan lese dette. Det sies at det er så enkelt å lage hjemmesider, men det er ikke min erfaring, selv  etter 20 år foran PC-tastaturet. Gutta har henholdsvis designet og funnet fram til de mest hensiktsmessige tekniske løsningene når det gjelder prosjektets hjemmeside. Og jeg er kjempefornøyd! Etter reorganiseringen av prosjektet fra jordomseiling til kystseilas, har jeg selv endret «temaet» på hjemmesida, så de skal ikke ha «skylda» for dagens design og layout. Men uten deres veiledning inn i hjemmesidenes utfordring, hadde jeg ligget dårlig an. Takk skal dere ha!