19.infobrev april 2015

Logo2015

 

Total crash eller bare en tøff mellomlanding?

 

Å sette seg høye mål, medfører også at fallhøyden kan bli stor hvis noe går galt. 11.april konsulterte jeg min «prosjektlege» vedrørende problemer av helsemessig karakter som oppsto under testturen til Molde. Siden da og fram til jeg mottok hans vurdering skriftlig for noen dager siden, har jeg vel nær opplevd å være i fritt fall hva prosjektet angår.

 

«En samlet risikovurdering er etter min vurdering slik at krystallsyke med to anfall i løpet av siste 2 år, ikke vil være forenlig med en interkontinental seilas over 10 måneder. Jeg har derfor gitt Jan Eirik Breen det helsemessige råd at jeg som norsk autorisert sjømannslege vurderer han som ikke helsemessig skikket til å gjennomføre den planlagte jordomseilingen alene.

 

Med hilsen

Bjørn Otterlei (sign) HPR 7004 478
Autorisert sjømannslege
Autorisert petroleumslege
Spesialist i allmennmedisin»

 

Hva jeg opplevde under testturen, kan jeg komme tilbake til ved en senere anledning. Nå gjelder det først å finne ut om hele prosjektet nå crashlander eller om deler av det lar seg videreføre på et eller annet vis. Og da tenker jeg naturligvis først og fremst på innsamlingen til Gamalakhestiftelsens Utdanningsfond (GU-fondet). Som du sikkert forstår, må seilprosjektet i form av jordomseiling, beklageligvis kanselleres ut fra den endrede forutsetningene hva gjelder min helse.

 

Det betyr ikke at prosjektet behøver å miste sitt maritime preg. Jeg har jo satt av ett år til «seiling med mening» og det har jeg fortsatt et ønske om å gjennomføre. Riktig nok under forutsetning av at færrest mulig av dere givere nå går fra borde. For selv om «Giverarbeidet» de siste to årene har vært det mest meningsfyllte med prosjektet og det som har drevet meg videre når andre ting har gått litt på tverke, tror jeg ikke jeg orker å begynne på bar bakke igjen, alene. Derfor håper jeg at både du og de øvrige giverne blir med videre når dere ser hvordan planene for endringen av prosjektet ser ut.
Heldigvis har jeg etter samtaler med de to viktigste sponsorene mine, fått full støtte. De ser verdien av å videreføre giverprosjektet og Carl Otto Løvenskiold vil sågar bidra med kr.10 000 til GU-fondet hvis vi nå unngår crashlanding og klarer å ta av igjen etter en litt tøff mellomlanding. Det betyr at vi i såfall er over halveis til målet om 1 million kroner til fondet hvis ingen givere trekker seg.

 

Hvordan redefinere prosjektet?
Leviata ligger nå på Aukra for «understellsbehandling». Gitt de nye premissene for seiling, synes jeg ikke det er noe poeng å stresse med å få henne tilbake til Oslofjorden. Da heller etablere et nytt seilprosjekt med utgangspunkt enda lenger nord. Og da tenker jeg meg at Stjørdal, som er min barndoms by, må være et bra sted å starte og at målet blir hjemmehavna Fløyspjeld i Bundefjorden. Mellom disse to stedene ligger det en fantastisk kyst som jeg alltid har ønsket å utforske nærmere. Og avstanden kan godt symboliserer et enormt spenn i mitt 60-årige liv!

 

Til avveksling fra en jordomseiling, vil en slik seilas innebære minimalt med seiling og maksimalt med landligge sett i et 10 måneders perspektiv. Mye landligge har den fordelen at det åpner for aktiviteter som ikke kan kombineres med havseiling. For eksempel konkret innsamlingsvirksomhet. Jeg tenker derfor å vie de 10 månedene fra 15.august til 15.juni med å «gå løs på» foreninger, organisasjoner, menigheter, rotarys, bedrifter og hvem ellers som tenkes kan, for å få dem til å bidra med kroner til GU-fondet. Mitt tilbud vil først å fremst være foredrag av maritim karakter kombinert med informasjon om betydningen av å etablere fondet. Men ser også andre muligheter uten at jeg tør konkretisere dem foreløpig. Dette blir på mange måter en jobb med Leviata som base. Og jeg er ganske sikker på at det på denne måten er mulig å samle inn den andre halvparten som trengs for å få GU-fondet opp og stå.

 

Landligge løser også et annet problem som hefter ved havseiling: Dataoverføring til Internett. Mulighetene åpner seg nå i en helt annen grad både når det gjelder å presentere den maritime delen av prosjektet, men også alt annet av interesse. For eksempel bilder og video fra livet ombord, dokumentasjon vedrørende utfordringer underveis, dyreliv, videoblogg etc. Nå er det bare fantasien som begrenser. Derfor lever ideén om å holde deg som giver oppdatert fortløpende, i beste velgående. Men spenningsmomentet er ikke lenger knyttet til seilrekorder, men først og fremst til spørsmålet om vi når innsamlingsmålet vårt. Og eventuelle overraskelser underveis. De har det jo allerede vært noen av!

 

Konvertering av giveravtaler
Ideén med å gi x antall øre pr. nautisk mil mener jeg fortsatt er god. Den gir en dynamikk i det å gi som skaper litt følelse av å være på vei mot et mål. Samtidig gir det en «drive» til skipper´n om faktisk å seile disse milene.

 

Men siden nå målet ikke primært er å seile, vil en slik ordning lett kunne bli problematisk særlig for deg som giver. Rett og slett fordi utseilt distanse vil kunne variere sterkt fra måned til måned avhengig av aktiviteter i land. Med det resultat at også beløp som skal innbetales vil kunne variere kraftig fra måned til måned. Løsningen må derfor bli at alle giveravtaler som innebærer x antall øre pr. nm, konverteres til et fast beløp pr. måned i 10 måneder i tråd med det beløpet du har tegnet deg for. Jeg skal love å minne deg på innbetalingen hver måned…
Det kan se ut som om jeg nå tar det som en selvfølge at du ikke trekker deg som giver og opprettholder ditt «giverskap». Det gjør jeg absolutt ikke! Selvfølgelig vil det glede meg hvis du blir med videre, men for all del: Slik det hele nå har utviklet seg, er du i din fulle rett til å trekke deg. Har du bidratt med enkeltstående beløp, kan du også be om å få dette tilbakebetalt.

 

Tilbakemelding ønskes!
Det er viktig å få klarlagt ganske raskt hvem som nå ønsker å trekke seg som giver. Det har nemlig betydning for arrangementet i Ski Rådhusteater 28.mai. Faller et stort antall givere fra, må vi vurdere å avvikle hele prosjektet og da har det ingen hensikt å gjennomføre arrangementet i Ski.
Jeg håper at du derfor snarest kan gi meg en tilbakemelding pr. mail og senest innen søndag 3. mai. Er det noe du lurer på, send gjerne mail eller hvis det passer deg bedre, ring meg på 9584 3309 (event. SMS).

 

 

Med ønske om at du fortsatt forblir ombord!

 

Med vennlig hilsen

 

Jan Eirik
fortsatt skipper på Leviata,
men ikke lenger jordomseiler in spe…