Strømlogg (pr. 10.juni 2016)

Organisering av loggen

 

 

Denne loggen består av to deler. Før og etter montering av lithiumbatterier.

Lithiumbatteriene  og utstyret knyttet til det, ble ferdig montert 1.mars 2016. Alle målinger startet da med utgangspunkt i topp ladede batterier.

 

 

Målsetting med ny batteripakke med lithiumbatterier:  Å være uavhengig av landstrøm!

 

Siden jeg bruker watermaker til å lage vann, er jeg avhengig av å kjøre motor ca. hver 14. dag (wm-kompressor dras av reim til hovedmotor). For å produsere 400 liter vann, trenger jeg da å kjøre i ca. 4,5 timer. Det er  den samme tiden det teoretisk sett vil ta å lade opp helt tomme batterier. Holder batterikapasiteten i 14 dager, er derfor målsettingen oppnådd. Et viktig poeng er at jeg kjører ikke motoren alene for å lage vann/lade. Det gjøres alltid ifb. med tur til neste destinasjon eller feks. ved å ta en dorgetur for matauk.

 

 

24-volt

Leviata har eget 24 volts anlegg for start av motor, motorinstrumenter, ankervinsj, radar og hydraulisk autopilot. Siden dette stort sett er funksjoner som bare trekker strøm under motorbruk (unntak radar), er det kun ett sett med startbatterier (bly 2x12V) for å i vareta disse funksjonene. På startbatteriet overvåkes kun spenningen. 24-voltsanlegget lades via egen likestrømsdynamo som gir 100A og lever sitt eget liv uavhengig av forbruksbatteriene på 12 volt. Dette 24-volt anlegget har derfor ingen påvirkning på forbruksbatteriene (lithium) som gir 12 volt!

 

 

12-volt

Leviata forbruksbatterier består nå av 3 stk. 200 Ah lithiumbattereir i parallell = 600Ah (siste batteri ble montert 12.april 2016, se merknad 12.april 2016 nedenfor)

 

 

Lading av forbruksbatteriene:

To stk. 80W solcellepanel, Sunwind

D400 vindmølle (1W v/2,6m/s, 24W v/5,15m/s, 96W v/7,7 m/s, 336W v/12,9 m/s, 648W v/18m/s

Sea and Watt hydrogenerator (10W v/3kn, 50W v/4kn, 110W v/5kn, 210W v/6kn, 400W v/7kn)

DC-DC-lader fra Sterling Power Products som henter strøm fra motorens dynamo (Iskra 12V/60A 720W) via et bufferbatteri (bly).

Landstrømslader Nor Charger NC-1290D, 90A for rask opplading av batteriene, ca.6 timer.

 

 

Strømforbruk:

Kjøleboks. Ca. 36W 10 min. pr.time.

Fryser. Ca. 85W 15 min. pr. time (minus 16-18C)

Lys, instrumenter inkl. AIS, VHF standby, internt nettverk, kontinuerlig ca.10-15W

TV/DVD-spiller ca. 25w 1,5 timer pr. døgn

MiniMack (PC) ca.100W ca 3 timer pr. døgn (via inverter 220V)

 

Øvrig forbruk er kun temporært ved behov, Feks. lensepumper, lys utover normalbruk, lanterner, gråvannspumpe, septikpumpe etc. Dette forbruket regulerer jeg i stor grad ut fra batterienes status (feks. ved start av motor/god ladestatus fra solceller, vindmølle eller hydrogenerator). Dette forbruket er derfor ikke interessant å ta med i regnestykket.

 

 

Strømloggen

For å følge med på forbruk og lading,bruker jeg batterimonitoren fra Victron Energy, BMV-702. Den forutsetter at all strøm som går til og fra forbruksbatteriene, går gjennom en shunt på minussiden. Shunten er enkel å montere og gir data til avlesningsinstrumentet via en signalledning med «telefonkontakter» i hver ende. Lang ledning gjør at du kan montere instrumentet hvor det måtte passe i båten (jeg har min ved køya …).

 

Jeg har funnet det mest praktisk å lese av monitoren kl.1000 og kl.2200 hver dag uavhengig av forbruk/lading i øyeblikket. Det som leses av er:

  1. batteri-spenningen
  2. forbrukt strøm siden forrige fullading
  3. hvor mye batterikapasitet som er igjen i prosent
  4. forbruk/lading i øyeblikket

 

 

For blybatteri-loggen (fram til januar 2016), klikk her.

 

 

For lithiumbatteri-loggen (fra mars 2016), klikk her.