Julebrev 2014 fra GDCS

image

image011

 

Du har vel ikke glemt julegaven som gjør livet litt bedre for de som trenger den mest!

 

I. GDCS- har så langt investert i 21 ulike prosjekt på Sør-kysten av Kwa Zulu Natal i Sør-Afrika

GDCS har nå arbeidet i Sør Natal i 7 år. Flere trofaste støttespillere stiller naturligvis disse tre klassiske spørsmål:

  • Hva har dere oppnådd?
  • Nytter det å drive utviklingsarbeid?
  • Skjer det misbruk av midler?

La meg svare kort på alle tre spørsmålene:

Hva har GDCS oppnådd?

GDCS har primært holdt fokus på å legge til rette for å gi barn og unge, dvs den oppvoksende generasjon, bedre livsmuligheter. Dette har vi gjort ved å bygge 4 nye og investert i 6 andre barnehager, rehabilitert, bygget ut og utstyrt 8 skoler, bygget og drevet 2 utviklingssenter som også fungerer som kirker i helgene. Vi har dessuten investert i arbeids- opplæring og trening for voksne og støttet ungdomsgrupper som er engasjert i sport og kulturaktiviteter. Vi fra styret var ganske stolte av å høre fra den lokale nettverksorganisasjonen NAG og en sentral høvding for 40 000 innbyggere at GDCS nå var den største og mest utholdende støttepiller for filantropisk arbeid innenfor det geografiske satsningsområdet på sør-kysten av KwaZulu Natal.

Nytter det å drive utviklingsarbeid?

Spørsmålet er berettiget med utgangspunkt i en tenkning og en forventning om at fattigdom og elendighet må det vel snart bli slutt på nå etter 30-50 års bistandsstøtte til Afrika. Andre stiller dette spørsmålet med utgangspunkt i at det må være mer effektivt å drive handel enn utviklingshjelp. Men trolig er det en falsk motsetning å si at handel bidrar til utvikling men ikke utviklingshjelp. Det er nyttig å åpne øynene for at befolkningsveksten i Afrika har vært, er og vil bli formidabel. Ved frigjøringen av afrikanske stater fra koloniveldet i 1960-årene bodde de ca 250 millioner i hele Afrika. Nå er antallet passert en milliard. Og man regner med at det bare sør for Sahara vil være ca 1milliard i 2040. Med andre ord. Svaret er ja til at det nytter å drive utviklingsarbeid for de man når med hjelpen. Men befolkningseksplosjonen blant de fattige produserer kontiunerlig mer nød enn hva man er i stand til å håndtere. En venn av meg beskriver derfor situasjonen i 2014 slik : “Det er nød nok for alle som vil gjøre noe!”. Men tiden må vel være overmoden mht å ta opp befolkningseksplosjonen som den største utfordring for vår klode på linje med miljøutfordringene.

image012

Skjer det misbruk av midler?

I GDCS er vi vært svært påpasselige med overføring av midler. Vi har ikke praktisert rammedisponering av midler ut fra budsjett. Vi har heller valgt linjen med å øremerke midler og å overføre midler etter hvert som prosjekter, varer og tjenester er blitt levert. En eneste gang er vi blitt lurt for ca 5000 kroner. Vi forskuddsbetalte noen krakker/stoler. Leverandøren dukket ikke opp med varene og flyttet til ukjent adresse. De som anbefalte henne til oss som leverandør unnskyldte seg i etterkant med at hun ikke var helt god til å styre penger.

GDCS vil derfor fortsatt drive stram økonomistyring. Alt vårt arbeid er drevet av frivllig innsats. Vi jobber etter ambisjonen om at vi skal få mye ut av lite og at våre investeringer skal bidra til en betydelig forskjell for de som mottar støtte.

II. Nyheter fra Sør-Afrika

Ebola har konsekvenser for Sør-Afrika

Det er omtrent like langt fra Norge til Sierra Leone (5350km) som det er fra Sierra Leone til Sør-Afrika. Men europiske turister tenker tydeligvis at Afrika er Afrika og grunnet Ebloa er det farlig å reise ditt uavhengig av de enorme distanser det er mellom de 50 landene innenfor dette kontinentet. Turisttrafikken til Afrika har falt betydelig de siste månedene. Trenden har aksellerert spesielt i Kenya, Sør-Afrika og Tanzania. Men Ebola er ikke den største dødsrisiko i Afrika. Det er aids og malaria. Direkte og indirekte står turismen for 10% av det totale nasjonalprodutet,GDP, i Sub-Saharas stater. Mange safari lodges er nå stengt og enkelte steder har de oppsagte arbeidere engasjert i snik-jakting i stedet for turisme.

ANC splittes opp- stigende politisk ustabilitet i vente

Den Afrikanske Nasjonale Kongress (ANC) er en bred allianse som har styrt Sør-Afrika siden demokratiet ble innført i 1994. Denne politiske koalisjon rommer alt fra fagforeninger til brede kirkeallianser og fikk ved valget dette året ca 60% av stemmene. Nå synes koalisjonen å slå sprekker. Den sjuende november forlot den nasjonale metallarbeiderforeningen NUMSA, sammen med flere ikke statlige organisasjoner og kirker, ANC for å danne et nytt politisk parti. NUMSA begrunnet beslutningen med at ANC leverer dårlig til de fattige, korrupsjon under Zuma’s styre er voksende, og ANC viser liten interesse for hvordan den vanlige arbeider har det. De kalte exit-manøveren kampen for å gjennvinne Sør-Afrikas sjel. Hvordan dette nye partiet forholder seg til opprøreren Malema og hans parti The Economic Freedom Fighters, EFF, er uvisst. Malema fikk ved sit valg 6% av stemmene. Mange forventer stor uro i arbeidslivet i Sør-Afrika framover. Den er allerede et stort problem hvor samfunnsektorer er rammet av ukontrollerte og lange streiker, lokale voldsepisoder og protester. I 2013 var det i snitt 26 ulike protestaksjoner hver dag i Sør-Afrika.

Men på lang sikt er imidlertid reduksjon av ANC’s makt godt for demokratiet i landet. En reell utfordrer og et reelt alternativ til ANC har manglet.

image007

 

III. En julebetraktning inn i verdens utfordringer og nød

Den hellig Columba levde på 500-tallet på vestkysten av Skottland. Han grunnla det berømte klosteret på Iona. Han ble iblant mismodig når han så at folk oppførte seg dårlig, grafset til seg penger og eiendommer og levde lite i tråd med den nestekjærlighet og det menneskeverd han prediket.

En dag gikk han en tur med sine mismodige tanker og han sendte en bønn til Gud om han måtte gi Columba et tegn som kunne rettlede han videre. Han satte seg ved et vann og stirret ut over vannflaten. Et ekorn sprang ved vannkanten. Det dryppet halen i vannet og sprang deretter opp og på land og ristet av seg vanndråpene. Slik hold ekornet utrettelig på. Kjære lille ekorn—hva holder du på med? spurte Columba. Jeg vil bare tømme innsjøen, sa ekornet, slik at det kan bli mer fruktbar jord her. Men kjære lille ekorn, sa Comumba, du må da skjønne at du aldri kommer til å tømme denne innsjøen! Det lille ekornet satte seg ved siden av Columba og skjønte nok at Columba hadde rett. Så satt de der begge to—like triste til sinns. Men plutselig så Columba at ekornet løp ned til vannet igjen og forsatte sitt arbeid med å tømme innsjøen. Columba forsøkte å tale ekornet til rette igjen med litt forstand knyttet til den formidable oppgaven.

Ja da, ja da, jeg har skjønt det, sa ekornet! Men når jeg gjør dette så blir det i hvert fall litt mindre arbeid til dem som kommer etter meg! Takk, takk lille ekorn sa Clumba. Nå vil jeg fortsette mitt arbeid, selv om det bare monner litte grann!

Denne oppmuntrende julebetrakning ble sendt meg fra Reidun Iversen, en av Nyhetsbrevets lesere. Tusen takk!

 

IV. Du eller din organisasjon kan gjøre en betydelig forskjell!

image013

Barn i Gamalakhe-senterets barnehage

 

Her er en liten meny av muligheter til å bidra med hjelp til de som trenger det mest:

Du kan for eks:

  1. Adoptere av et funksjonshemmet barn ved en barnehage Kr 3000,00 pr år
  2. Gi støtte til oppgradering av en barnehage med leker og utstyr, ute og inne Kr 6 000,00
  3. Gi til rehabilitering av en nedslitt og svakt fungerende barnehage Kr 15 000,00
  4. Bidra til å en prefabrikert barnehage til grupper som samles ute, uansett vær og vind Kr 30 000,00

Alle bidrag, små eller store er viktige til sammen!

GDCS ønsker deg riktig god Jul og takker for all støtte i 2014!

 

PS: Gaver til til GDCS’s arbeid kan gis til konto: GDCS konto nummer 1201 51 98 085.

Adr: Ekraveien 13. 0756 Oslo