22.giverbrev oktober 2015

impande_ny_2

 

Impande betyr grasrot

Det er en drøy måned siden forrige infobrev med overskriften «Ut av komfortsonen!» I mellomtiden har det blitt noen «Ukas høydepunkter» på søndags kveld. Til uka melder også Elisabet seg på med «Fruens funderinger». Korte betraktninger med utgangspunkt i Impandes utviklingsarbeid i Sør-Afrika. Planen er regelmessige «funderinger» hver onsdag. Gled dere! Som givere og sponsorer får dere dem tilsendt på mail, men de blir også liggende under sin egen fane på leviata.no.

 

 

Nytt navn
Gamalakhe Development Centers Stiftelse, GDCS, har skiftet navn. Stiftelsens navn ble i sin tid knyttet opp til byggingen av Gamalakhe Utviklingssenter. Dette senteret er imidlertid for lengst bygget ferdig og driftes i dag av lokale krefter. Derfor var det nå naturlig å bytte til et mer vidtfavnende, men fortsatt internasjonalt navn, nemlig Gamalakhe Foundation Norway, eller i norsk tale: Gamalakhestiftelsen.
Men det er ikke selve stiftelsens navn som heretter vil bli brukt. Man har funnet et utmerket merkenavn som heretter vil være stiftelsens profil utad. Nemlig Impande. Det er lett å uttale og har en flott betydning på det lokale språket: Det betyr nemlig grasrot.La oss ta det i bruk!
Impande reflekterer måten stiftelsen ønsker å arbeide på i Sør-Afrika. Først og fremst ved å støtte grasrotprosjekter som er lokalt forankret i nærmiljøet. Dette er små prosjekter som kan gjennomføres av enkeltpersoner, familier eller mindre grupper. Prosjekter som er nøkterne og overkommelige også økonomisk. Impandes filosofi er å skape vesentlig og varig endring med små ressurser. Og det har de jammen klart til tross for at bærebjelken i arbeidet først og fremst er frivillig innsats. Sjekk bare impande.com!

 

 

Givertjenesten
Noen har lurt på om givertjenesten fungerer. Om folk betaler det de har forpliktet seg til. For meg ser det absolutt slik ut. Det som imidlertid skjer, er at mange etter hvert bestemmer seg for å betale inn alt sammen på en gang isteden for mindre beløp hver måned. Det er jo bare flott! Desto fortere fondet fylles opp, desto bedre! Kanskje får man også lyst til å bidra med mere senere, ved at man gjennom vinteren kanskje får et mer personlig eieforhold til innsamlingsprosjektets formål. Hvem vet?
Når det gjelder nye givere, erfarer jeg at det er en tung materie. Men med noen nye foredrag i boks og mer systematisk arbeid mot kontaktpersoner, håper jeg det løsner litt mer utover vinteren. Burde ha kommet lenger enn til kr.540 000 pr. dato. Noe som gjør at jeg så absolutt fortsatt føler at jeg beveger meg godt utenfor min egen personlige komfortsone!

 

 

GU-fondets første tildelinger
Jeg lovte i forrige brev å informere nærmere om noen studenter som allerede har nytte av fondet vårt. Egentlig skulle jo ikke det være mulig, siden tanken var å etablere hele fondskapitalen før man begynte å utdele midler. Men heldigvis går det an å bruke «hue» og i dette tilfellet gjaldt det å utnytte en mulighet for unge mennesker i Gamalakhedistriktet som ellers kunne forsvinne.
Faktum er at Klaveness Shipping har inngått et samarbeid med The South African Maritime Safety Authority (SAMSA – sjøfartsmyndighetene i landet) om utdanning og rekruttering av sørafrikanske sjøfolk. Samarbeidet innebærer at Klaveness er med på å finansiere studentenes maritime utdannelse i landet og at rederiet årlig ansetter 25 nyutdannede sjøfolk på deres skip i årene framover.

 

For å komme inn på de maritime studiene, kreves det en 2-årig mekanisk høyskole-utdanning. Det er her GU-fondet kommer inn i bildet. Vi har sagt oss villig til å finansiere dette for 7 unge menn som har bestemt seg for å bli sjømenn. Det koster 2 000 rand pr.student pr. år. Dvs. ca. 28 000 rand totalt over 2 år. For kun litt over 17 000 kroner er vi dermed med på å gi disse menneskene og deres familie og nærmeste en unik mulighet i livet. Det som også er spesielt med «våre» studenter, er at Klaveness Shipping garanterer jobb til alle som får finansiert forstudiene gjennom GU-fondet. Selvfølgelig under forutsetning at de gjennomfører utdanningen med bestått til eksamen. Det siste er neppe noe problem, da dette er mennesker med masse entusiasme og pågangsmot og som vet at dette er deres livs sjanse.

 

Vi skal følge disse studentene framover. De har allerede gjennomført opptaksprøver med gode resultater og selve skoleåret starter på nyåret.

 

For meg har dette bidratt til at innsamlingsprosjektet har tatt en maritim retning som ikke jeg forutså. Det har jeg ingen ting mot. Tvert om! Det betyr ikke at fondet skal profileres videre i en slik retning. GU-fondet vil prioritere relevant støtte for ungdom i Gamalakhedistriktet uansett utdanning eller behov for personlig utvikling.

 

Takk skal dere ha for at dere alle er med på dette!

 

 

Med vennlig hilsen
Jan Eirik
skipper på Leviata,

 

 

PS: Hvis noen synes det blir i meste laget med mailer, kan dere selv melde dere av mailing-lista ved å klikke på «Unsubscribe» nederst på siden. Det må gjøres separat for hver type mail, henholdsvis «Infobrevet» hver måned, «Ukas høydepunkt» på søndag og «Fruens funderinger» på onsdager hvis dere ønsker å melde dere helt av.