15.-16. mars

Ingen loggføring i perioden, ikke ombord. Hentet bil i Molde og Fruen i Bergen.