Nyhetsbrev august 2015

 

NB: Klikk her for å laste ned originalbrevet fra Impande.com

 

I: Nyheter om Gamalakhe-stiftelsens arbeid

Endring av stiftelsens navn og branding fra «Gamalakhe» til «IMPANDE»

Hvorfor?

 

Styret i Gamalakhe Development Centers Stiftelse besluttet i sitt junimøte å endre både navn på og branding av stiftelsen.

 

 

Stiftelsens registerte navn blir fra nå av: Gamalakhe Foundation Norway

 

Stiftelsens brandingen blir fra nå av: IMPANDE

 

 

Dette er begrunnet i fire forhold:
Stiftelsen fikk navn etter det første tiltaket som ble satt igang, dvs Gamalakhe Development Center. Dette senteret er nå overført til, og blir drevet 100% av, lokale krefter. Center-navnet er derfor ikke lenger dekkende for hva stiftelsen gjør i KwaZulu Natal i Sør-Afrika

 

Stiftelsen trenger en enkel branding som gir klare signaler om hva stiftelsen gjør og står for
Stiftelsen arbeider internasjonalt i engelskspråklige områder. Av praktiske grunner er det derfor enklest å anvende det engelske navnet -foundation i registreringsnavnet i stedet for stiftelse.
Gamalakhe blir med i registreringsnavnet for å være bærer av kontinuiteten i arbeidet og for å hindre misforståelser

 

Hvorfor brandingnavnet IMPANDE?

 

Gamalakhe Foundation Norges unikhet kan fanges opp i:

 

At stiftelsen driver et utviklingsarbeid rettet mot barn og unge fra fattige og sårbar bakgrunn i UGU distrikt i delstaten Natal i Sør-Afrika. Og at arbeidet er basert på å nå grasrota, mobilisere grasrota og å identifisere og å frigjøre lokal utviklingsinnsats, både menneskelig og finansielt!

 

Hva er da mer naturlig enn å velge navnet IMPANDE som branding. For IMPANDE betyr grasrot på Izi-Zulu, det vil si lokalbefolkningens eget språk. Ser du nærmere på logoen er den første bokstaven i IMPANDE noen gress-strå.

 

Dessuten har vår lokale samarbeidspartner i Sør-Afrika den samme branding- dvs IMPANDE. Registreringsnavnet der er Yotshani IMPANDE Foundation.

 

 

Brian Liggett

Brian Liggett og familien Brian Liggett, er en sentral nøkkelmedarbeider for IMPANDE Norge i Sør-Afrika. Han er fra Irland, 33 år, gift med Maria Liggett-Winberg fra Rynkeby i Stockholm og far til Ezra på snart 1 år. De har bosatt seg blant Xolo-stammen på landsbygda i Sør Afrika. Les mer om denne driftig unge mannen.

 

Brian og undertegnede møttes til en samtale i huset vi pleier bo i når vi jobber i Sør Afrika. Brian har vært der mange ganger, for han er blitt en nær og viktig samarbeidspartner for IMPANDE Norge—tidligere GDCS Norge og GDC Gamalakhe.

 

I intervujet ba jeg han starte med sin ”love story” både til Maria og til Sør Afrika. Brian og Maria har vært gift i 10 år. -Vi møttes i Margate i Sør Afrika, forteller han, et lite tettsted ½ times biltur fra Gamalakhe i innlandet og ut til kysten. -Vi begynte som frivillige for 12 år siden. Så begynte et vennskap hvor de jobbet sammen, bodde litt i Stocholm og Irland, og ble etter hvert et par. De har begge studier fra sine hjemland. Maria er utdannet sosialarbeider fra Stockholm og Brian studerte ”rural development” i Belfast, samt fra London School of African and Oriantal studies.

 

 

NAG – Network Action Group

NAG er et sentralt begrep innen bistandsarbeid i dette området. NAG har vært av betydelig hjelp for oss i Norge med hensyn til å gjøre rette valg på basis av lokalkunnskap vi ikke har forutsetninger for å besitte. Denne kunnskapen tilflyter NAG ikke minst gjennom de 350 ulike grasrotinitiativ som er registrererte medlemmer der. Jeg ber Brian fortelle mer om NAG og hvordan det har utviklet seg.

 

Maria og jeg jobbet som frivillige i NAG i 2005 og 2006, sammen med andre frivillige, forteller han, men i et NAG uten fast ansatte. De to reiste frem og tilbake mellom Irland, Sverige og arbeidet deltid i NAG. Fokus i arbeidet var å bistå små organisasjoner på landsbygda, helt nede på grasrotplan og ofte hos de fattigste. Brian mente det var nødvendig å formalisere et kontor og ha fast ansatte. I 2009 var han initiativtaker til dette.

 

NAG har nå 10 ansatte og 40 lokale praksisstudenter. Dette er unge mennesker uten jobb eller økonomi til å ta en utdannelse. Nå får de offentlig støtte til å utdanne seg til sosialarbeidere. De driver grasrotarbeide innen NAG og studerer pr. korrespondanse. I NAG’s kontorlokaler møtes studentene til samstudier annenhver lørdag, hvor de diskuterer fagtemaer og får utdannede sosialarbeidere til å gi ekstra undervisning. Her er Maria en sentral person. –Dette skal bli ”barfotarbeidere”, sier Brian med ettertrykk. –Ikke noen på høye hæler, slik offentlige myndigheter helst ser det. Brian er tro mot, og solidarisk med, folk han jobber blant og bor blant. Han trives med å bo på landsbygda med primært svarte afrikanere som naboer, og han og kona har ingen planer om å flytte tilbake til et av hjemlandene deres. Familiene deres hjemme er også engasjert i sosialt arbeide yrkesmessig eller på fritiden. De har derfor full støtte for valget om å bo på landsbygda i Sør Afrika. –

 

Vel, det skal innrømmes, nøler Brian, skolene her er fjernt fra f. eks svensk skole hva kvalitet angår. Det kan være vi vil tenke annerledes når vi får barn høyere opp i skolen. -Og vi savner ikke snø og kulde, fremhever Brian med overbevisning. –Men å kjøre på snowboard er et savn.

 

Tilbake til praksiselevene. Brian fremhever at de får offentlig støtte og at de vil få arbeid i en eller annen form når de er ferdige. Organisasjoner som ansetter dem får støtte fra regjeringen i Pretoria, Department of Social development.

 

NAG gir ikke penger til noen, forklarer Brian videre. Vi hjelper organisasjoner ved å fortelle dem hva de har rettigheter til og hvordan finne frem i byråkratiet. Så fortsetter han med iver og forteller om en ny organisasjon med navnet IMPANDE, hvor økonomiske bidrag er sentralt.

impande_ny_2

Yotshani IMPANDE Foundation vil utfylle NAG. Brian Liggett har bidratt til at det er etablert en ny organisasjon. Impande er et zuluord som beyr røtter/ grasrot. Fra Youtshani IMPANDE Foundation skal det jobbes for å finne donorer til stedlige prosjekter. –Her er Lions og IMPANDE Norge allerede en del av styret og administrasjonen– og Rotary ønskes med på laget. IMPANDE, Irland er også i oppstartfasen. I Youtshani IMPANDE Fundation er det også representanter fra offentlige myndigheter, formidler Brian og uttrykker seg spent på utfallet av denne oppbyggingen som nå er under oppseiling.

 

Tekst: Marianne Olsen Alpers

 

 

II: Bistandsarbeid i praksis

 

Å “mobilsere grassrota” betyr kraftig utvikling for begrensede midler

 

Dette er Khayalethu barnehage (chrece) slik den så ut for to måneder siden:

 

 

Her er det 35 barn som er registert og oppholder seg daglig. Som dere ser av bildene er dette ikke en barnehage som er et barn verdig. Ormsund Lions donerte i april kr 25 000,00 for å bygge en ny barnehage her. Donasjonen dekker byggmaterial og utstyr til en ny barnehage. Vi overførte kr 8000,00 for første byggetrinn. Alt byggearbeid gjøres av lokale krefter for minimal kostnad, og den første overføringen ble til bygget nedenfor. Bygget er på 49m2. Annet bidrag på kr 8000,00 ble overført i midten av juli. Da skal barnehagen gjøres ferdig, utstyres, toaletter skal på plass og nytt gjerde skal oppføres. Alt sammen skal koste kr 25 000,00 NOK.

 

 

 

Bygg din barnehage!

 

Vi har gjennom vår lokale IMPANDE- organisasjon i UGU-distriktet registrert mange slike barnehager som er i elendig forfatning. Du kan gjøre en forskjell. Din bedrift, din interesseorganisasjon eller du og dine venner kan samle inn midler og bygge en slik barnehage. Det koster bar kr 25 000,00 å bygge og utstyre en ny barnehage.

 

 

Dette er utviklingsarbeid med mange mange gevinster!

  • De kvinner på grassrota som driver barnehagen får et eierskap og motivasjon til å vedlikeholde det de har bygget
  • Barna der får en bedre hverdag og en bedre framtid
  • De som har administrert og gjennomført byggingen utvikler ny kompetanse og selvtillit
    Lokale arbeidsledige får brukt sine evner og krefter
  • Lokale folk slår ofte ring om og beskytter for hærverk det de selv har bygget og utviklet

 

Og du bidrar til noe som gir deg selv en opplevelse av mening!

 

Takk for at vi får være din forlengede arm for ditt sosiale engasjement!!

 

 

III: Glimt fra Sør-Afrika idag
Har du hørt om “de undertryktes undertrykkelse”?
Dette fenomenet er vel kjent fra sosialpsykologien. Nå skjer det i Sør-Afrika

 

image

En gateselger fra Mozambik, en servitør fra Zimbabwe eller en kokk fra Malawi. Jeg har møtt mange av dem. De er fattige migranter som søker sørover til Sør-Afrika for å prøve lykken. Noen antar at det er to-tre millioner av dem i Sør-Afrika.

 

Midtbeltet i Afrika har en ukontrollert befolkningsvekst som ikke bare har konsekvenser for Europa. Det trenger på migranter både nordover og sørover. Og jeg er redd for at dette bare er begynnelsen på en enda sterkere folkestrøm av unge, fattige og engasjerte mennesker som gir opp sitt eget land og søker en framtid andre steder.

 

 

I Sør-Afrika finnes det 16 millioner fattige. Disse er undertrykte og mange er arbeidsledige. Det er da ikke unaturlig at de går til angrep på de som er enda lavere på rangstigen, det vil si mot immigrantene fra nord. I 2008 ble 62 mennekser drept og 100 000 fordrevet. Iår skjedde det igjen. Den 21 april ble soldater satt inn i Alexandra, en township i Johannesburg, for å kvele et voldelig opprør. Denne gang ble 7 drept. I sommer tente også volden opp i Durban-området. Zulu-kongen, King Goodwill Zwelethini, sammenliknet de fremmede med lus og sa at nå måtte de pakke veskene sine og forlate Sør-Afrika. Jeg vet endel om Zulu-høvdingers og ikke minst Zulu-kongen autoritet blant de fattige. Hans uttalelses fungerte som bensin på bålet! Totalt regner man med at 350 fremmede er drept siden 2008. Og så langt er bare noen få tilfelle brakt inn i det rettslig system. “Migrant lives are low-value lives”, sier lederen av Diaspora Forum i Johannesburg.

 

 

Det er mye sinne blant fattige unge i Sør-Afrika. Av dem under 25 år går trolig 50% uten arbeid.
Desmond Tutu sier det slik: “our rainbow nation that so filled the world with hope is being reduced to a grubby shadow of itself. The fabric of the nation is splitting”.

 

 

Rolf Olsen
Leder GDCS