Teknisk logg

Her vil jeg begynne å loggføre tekniske utfordringer framover med overskrift for hvert tema. Starter i midten av november