2.oktober

Posisjon: Moloen på Stjørdal havn, til flytebrygge

 

Oppgaver: Gjort opp nye fortøyningstrosser. Demontert batteri i Tacktick-display. Tømt rom foran forpigg og laget lensehull der. Nok med å klore oss fast under stormen Roar. Ikke optimalt sted for Leviata med sin vekt. Fortøyningene rundt bryggestolpene ble rimelig ineffektive når vannet på høyvann steg over stolpene. Elisabet påsto hun tellet 17 fortøyningstrosser. Men da regnet hun en trosse rundt stolpen og tilbake som 2. Men likevel: Nok med tauverk, ja. Vi hadde fordel av at vi lå i le av en stor bygning på moloen. Særlig på lavvann. Noe svell ble det, men overkommelig. To, tre trosser brakk før det stilnet av.

 

Aktiviteter: Lesing, sjekk av fortøyninger, tur med fruen og film i køya.

 

Mannskap: Fruen og skipper´n.