Nyhetsbrev februar 2014

 

 

I: Siste nytt fra Gamalakhe-prosjektene

Oppgradering av barnehager

Denne våren blir innholdsrik i Stiftelsens arbeid. Sist uke ble det inngått avtale om rehabilitering og oppgradering av 6 barnehager i Gamalakhe-området.

.

Barnehager i den forfatning som vist ovenfor trenger oppgradering. For 15-20 000kr kan man gjøre mye for en barnehage.

Flere står for tur, og vi planlegger å utruste 10 barnehager totalt dette året.  Vi prioriterer å fornye disse med utstyr, pedagogisk materiell og noen forbedringer av  fasiliteter. Barnehager er selve ryggraden mht. til å gi neste generasjon en framtid i et land hvor familiestrukturene på mange måter er gått i stykker. For dere som vil lese  mer om disse samfunnsforholdene legger jeg ved  en artikkel fra South African Institute of Race Relations: First steps to Healing the South African Family.

Barn med spesielle behov

Vi skal også denne våren gi en gruppe barn med spesielle behov (funksjonshemmende) et tilbud i Munster. Det er ikke mange slike tilbud i Munster- området. Vi vil først kartlegge typer barn med spesielle behov. Dette gjøres av lokale sosialarbeidere. Deretter vil vi søke å få ansatt fagpersonale som har forutsetinger for å håndtere de barna vi tar inn.  Denne typer tjenester kan også regne med noe offentlig støtte. Det kan forhåpentligvis gjøre barnehagen i Munster selvdrevet i løpet av noen år.  Men vi  trenger fortsatt flere faddere til denne barnehagen noen tid framover! Mer stoff om dette kommer i Nyhetsbrev nr 2 i Mars.

Hannes Shelter

GDCS skal bidra til at Hannes Shelter, et senter for voldsutsatte kvinner, blir bygget i Gamalakhe-området.  Familien Løvlie er initiativtagere til dette prosjektet  gjennom organisasjonen “Hannes Minne”.

Organisasjonen «Hannes Minne» er opprettet for å hedre Hanne Ekroll Løvlie som omkom ved regjerningsbygget i Oslo 22.7. 2011.

Organisasjonens formål har sprunget ut av Hannes opplevelser under sitt studieopphold og sine reiser i Sør Afrika. Hun hadde et sterkt engasjement for voldsutsatte kvinner og familien ønsker gjennom dette prosjektet å  videreføre hennes engasjement.

Familien Løvlie besøker sammen med leder av GDCS nå februar stedet hvor senteret skal bygges i Gcilima- som ligger i Xolo stammen. Dere vil få mer informasjon om framdriften i dette byggeprosjektet i neste nyhetsbrev i mars.

II: Siste nytt om utviklingen i Sør-Afrika

ANC prøver å gjenvinne tillit hos velgerne

Sør-Afrikas president Jacob Zuma har lansert ANCs valgmanifest som partiet håper skal vinne frafalne og nye velgere tilbake til partiet.

Mange av landets svarte velgere er stadig mer frustrert over fortsatt fattigdom, arbeidsløshet og åpenbar korrupsjon. President Zuma fikk selv merke misnøyen da han ble buet ut av mange av tilhørerne under hovedmarkeringen ved Nelson Mandelas død i desember.

Nå som Mandela er borte, må ANC i enda større grad klare seg selv og vise til sine egne meritter.

–  Vi må derfor gripe inn besluttsomt for å bringe økonomien framover, sa Zuma til et møte mellom partiledere og tilhengere på en ANC-middag i januar.  Nyvalg er ventet til våren, trolig i mai. Zuma gikk heller ikke inn på detaljer i det nye valgprogrammet.

– Manifestet sier hva vi må gjøre: Å bygge en inkluderende økonomi som skaper arbeidsplasser, omformer våre landområder og bekjemper korrupsjon og kriminalitet, sa presidenten. Han sa også at valgprogrammet vil være opptatt av å redusere ulikhet og utrydde fattigdom.

Sørafrikanske politikere har generelt alltid retorikken på plass, mens politiske handlinger ikke automatisk følger i kjølvannet. Politiske ambisjoner er lett å uttrykke, men  jeg frykter at det i stedet for sosiale forbedringer blir en urolig tid framover i 2014-2015 i Sør-Afrika.

III: Nytt fra bistandsfronten

Det utvises stor kreativitet mht å drive ulike typer bistands- og utviklingarbeid i verden  idag, spesielt fra mange milliardærer slik som Bill Gates. Men det er flere av dem, og de forsøker å finne sin spesielle og intelligente måte å bruke pengene sine til varige endringer i den fattige delen av verden . Bill Gates satser på å løse helseproblemer.  Et annet eksempel  er grunnleggeren av eBay, Mr Omidayr. Han har etablert Omidayr  Network,  og ser  på seg selv som en aktiv investor, ikke en passiv giver. Han bidrar med støtte både til profit og non-profit organisasjoner.  Ideen hans er å utvikle filantropiske entreprenører. Du kan få mye interessant informasjon og kunnskap om denne siden av verdens utviklingsarbeid ved bare å gjøre et par søk på Goggle.

For eks: Bill & Melinda Gates Foundation  eller  Omidyar Network

God vinter!

Hilsen

Rolf Olsen

Leder GDCS