Nyhetsbrev mai 2015

I. Nyheter fra GDCS’ arbeidet i Sør-Natal Sør Afrika

 

Bakgrunnen for GDCS’ store satning på bygging, oppgradering og utvikling av barnehager og barnehagepersonell i KwaZulu Natal er todelt:

 

  1. Familieenhetenes sammenbrudd, og barn som føder barn, er av de største utfordringer for Sør-Afrikas svarte befolkning!
  2. Tidlig og god følelsesmessig og intellektuell stimulering av barn bidrar til at disse ikke taper læringsevnen og livet før livet egentlig er begynt!

 

Hurra! 4 nye barnehager er ferdig denne uken.

 

image017

 

En stor takk Gresvig Sport og deres ansatte som ga GDCS en raus julegave dette året! Disse midlene har gått til bygging og utstyr av fire nye barnehager. De fire byggene, såkalt prefabrikerte Wendy-houses, ble overlevert denne uken. Det meste av utstyret til disse enhetene blir installert neste uke! Dette betyr at 140 barn i alderen 2-5 år får en bedre hverdag!

 

image014

Liv og livsglede utenfor en av Wendy-house-chrecene i Gcilima!

 

 

Nytt ett-års ICDP-program for ansatte ved 7 Drop-in-centra

 

Denne uken startet 25 ansatte ved syv Drop-in-Centra for sårbare barn- og unge i Gamalakhe og omegn, dvs i UGU-distriktet, på et ett års ICDP-program (International Child Develeopment Program). Programmet har som mål å lære omsorgspersoner hvordan man stimulerer barn følelsesmessig og intellektuelt. Dessuten å lære barn til indre regulering og atferdskontroll, og ikke bare ytre kontroll og atferdstilpasning.

 

Mer informasjon om disse Drop-in-centra kommer i neste Nyhetsbrev!

 

 

GDCS trenger flere faddere

 

Det er til sammen ca 600 barn ved de barnehager, creches, GDCS har bygget, støtter eller driver. De fleste barna er fra den befolkningsgruppen på 5,3 mill i KwaZulul Natal som FN- definerer til å leve på mindre en FN’s definerte fattigdomsgrense. GDCS praktiserer institusjonelt fadderskap. Det betyr at faddere støtter barna ved en spesifikk barnahage, eller et barn med spesielle behov. Ta kontakt med Rolf@ro-uv.no eller mobil 92 88 96 97 og meld deg som GDCS fadder. Bidraget beløper seg til kr 250,00 pr mnd.

 
Nyheter fra Sør-Afrika

 

image019image020image021

 

Hvis du har en drøm om å eie en farm i Sør-Afrika……

 

Om landreformarbeidet i Sør-Afrika
Mange nordmenn, fra vannverkssjefer til lesere av Karen Blixens roman fra den afrikansk farm, har muligens næret drømmen om å eie en farm i Sør-Afrika. Glem det! Denne drøm blir nå snart ikke lenger mulig å realisere.
Zimbabwe gjennomførte rundt tusenårsskiftet en brutal landreform og overførte alle hvite eiendommer til svarte. Dette var katastrofalt for økonomien. Sør-Afrika har gått mykere til verks og har fra 1994 stort sett praktisert “wiiling seller, willing byer”prinsippet. Dette har ført til svært få overføringer av land fra hvite til svarte. Dessuten ligger 90% av det dyrkingsområdet som er overført til svarte nå ubrukt. Det regjerende parti ANC blir også presset mer og mer av det Zimbabwe-inspirerte, revolusjonære og populistiske partiet EFF til å få fart på landreformarbeidet. Landreformarbeidet er derfor i de to-tre siste årene blitt et svært følsomt tema. Dette har både historiske, kulturelle og økonomiske grunner. Vi minner om at en lov fra 1913 nektet svarte å eie en andel som utgjorde 87% av landet. Fortsatt eier en liten hvit minoritet det meste av landet.
ANC har derfor annonsert følgende restriksjoner og tiltak:

 

  • Utlendinger skal ikke ha muligheter til å eie land i Sør-Afrika. Idag er 3% av landeiendommer i Sør-Afrika eid av utledninger. Denne restriksjon er på linje med med hva som praktiseres i Kina, Argentina, Thailand og noen provinser i Canada.
  • Eiendommer, eid såvel av utlendinger som av sør-afrikanske statsborgere, skal begrenses i størrelse til maksimum 12 000 hektar. Dette er store eiendommer sett med norske øyne. Hvis en person eier med enn dette, vil staten gå inn å kjøpe det overskytende området og redistribuere disse områder og verdier til de fattige.
  • Regjeringen vil etablere en “Office of the Valeur-General”. Dette kontoret skal ha som oppgave å verdifastsette tvangssalgene.
  • Det mest radikale forslaget er å tvinge farmere til å gi over 50% av aksjeverdiene av sine farmer til ansatte på farmen.

 

Disse forslagene, kombinert med et økende antall voldelige angrep på farmere spesielt i Natal, skaper uro blant bøndene i Sør-Afrika.

 

Utfordringen framover vil være å få til de høyst nødvendige reformer knyttet til redistribusjon av land, uten at de økonomisk negative konskvekvenser blir for store.
 

Noen kommersielle farmere har har allerede sett inn i glasskulen og forlatt farmene og tildels landet!

 

 

TAKK!
Og som alltid vil vi uttrykke stor takknemlighet til våre givere. Under våre besøk til prosjektene vår i Sør-Afrika er det flere som sier: “You have changed our lives og -you have given us a second chance”. Noen stiller seg undrende til nordmenn, -hva det er for skapninger som ikke beholder pengene sine selv. Tanken om globalt ansvar er fjern.

 

Rolf Olsen
Leder GDCS