Nyhetsbrev mars 2015

I. Nyheter fra GDCS’ arbeidet i Sør-Natal Sør Afrika

 

 

image004image003

 

GDCS’s senter,    image005     er kåret som

 

“Det beste utviklingssenter for barn i Sør-Natal i 2015!”

 

 

GDCS har så langt initiert og bidratt til 23 utviklingstiltak for barn og unge i Gamalakhe og omegn i Sør-Natal Sør-Afrika.

 

Et av disse tiltak er bygging og etablering av Munster Development Center. Det ble åpnet for to år siden. Der tar vi hånd om 87 barn fra svært svak familiebakgrunn i alderen 1 ½ -6 år. Noen er funksjonshemmende! Vi er stolte over prisen og den gir oss motivasjon til ny innsats!

 

Vi føler en ekstra trang til å takke våre faddere og støttespillere som har gjort dette mulig!

 

Vi trenger flere faddere til barna der og i de 10 andre sentra vi også støtter! Kontakt: Rolf@ro-uv.no

 

 

image006image007

 

Stor glede hos barn med ulike behov og funksjonsevne når de er i barnehagen i Munster Development Center.

 

 

 

image008

 

 

Nå går GDCS inn i en ny fase hvor mye av våre midler skal kanaliseres og brukes enda mer målrettet og effektivt. Dette betyr primært støtte til tiltak hvor flere lokale frivillige krefter mobilseres, og hvor målet er å utrette mye for begrensede midler. Vårt arbeid ute og hjemme får i så henseende likhetstrekket: Moblisering av frivillige folk! Utrette mye for lite!

Derfor har vi i GDCS Norge sammen med vår samarbeidspartner i Sør-Afrika, NAG, Network Action Group, etablert en ny stiftelse/foundation i Gamalakhe-området i Sør-Afrika. Den heter Impande Youtshani. Den skal være i drift fra 1.7.2015. Ordene Impande Youtshani betyr grasrot på språket Izi Zulu. For enkelthets skyld kommer vi til å bruke navnet Impande Foundation, eller for det meste bare Impande. Alt arbeid vi gjør er basert på å støtte og å mobilsere fattige folk på grasrota i UGU distriktet i Sør-Natal. Det bor 960 000 mennesker i området, og ca halvparten av disse lever under FN’s definerte fattigdomsgrense.

 

Målet for Impande er:

 

  • Å bidra med små støttemidler til Community baserte utbyggingsinitiativ på grasrota. Disse tiltak kan for eks være bygging av et daghjem for barn, spesialinstitusjoner for barn etc. Vi bygger videre på lokale personer som tar ansvar og viser vilje til utvikling.
  • Utvikle nye sosiale program i eksisterende Community baserte organisasjoner

 

Det mest vellykkede utviklingsarbeid blant fattige er ikke å gi penger uten samtidig å invitere til et mest mulig likeverdig partnerskap, preget av ansvarlighet og innsats fra begge parter.

 

Virkelig utvikling, ansvarliggjøring og vekst skjer når man lytter til grasrota og folk der mobilserer andre rundt seg for å virkeliggjøre hva de drømmer om å få til. Gjennom Impande vil vi støtte og legge til rette for at disse lokale initiativ lykkes! Og gjennom vårt samarbeid med NAG kjenner vi til og har registrert 350 slike initiativ på grasrota i UGU distriktet.

 

 

Bilder sier mer enn ord om slikt arbeid

 

La oss derfor presentere et konkret eksempel

Daghjemmet Mbalenhle så slik ut for litt siden:

 

image009

To kvinner som drev daghjemmet for ca 30 barn hadde en ambisjon om å gi barna bedre kår. De fikk en liten sum penger, dvs kr 25 000,00, til byggemateriale. Kontrakten innebar at de skulle mobilisere arbeidsledige folk rundt seg for å bygge et nytt daghjem. Lite støtte utløste mye engasjement og utvikling.

 

Slik ble det seende ut da prosjektet var ferdig:
image010
Slik er det vi vil arbeide i Norge framover:

 

– Vi vil utfordre enkeltmennesker, foreninger, bedrifter og stiftelser i Norge til å finne sitt prosjekt og bidra med midler til dette konkrete prosjekt, konsept og tiltak blant de fattigste, spesielt blant barn og unge!
Vi har p.t. identifisert og klargjort syv slike prosjekt/konsept av forskjellig størresesorden som vi ønsker norske samarbeidspartnere og støttespillere til! Finn ditt utviklingsprosjekt!
Ta kontakt på mail: Rolf@ro-uv.no for oversendelse av konsepter/prosjekt! Eller for å få tilsendt Impande Foundation’s organisasjons-idé og planer.

 
II. Nyheter fra Sør-Afrika

 

Det ulmer i Sør-Afrika. Kritikken av ANC vokser
Det siste året har det vært mye kaos i nasjonalforsamlingen i Sør-Afrika. Da president Zuma sist måned holdt en tale om nasjonens tilstand i nasjonsalforsamlingen, ble han avbrutt av rødkledde politikere fra partiet, Economic Freedom Figther (EFF). De krevde at Zuma skal betale tilbake de 140 milioner kroner han har brukt på sikkerhetssystem og meget mer rundt sitt private landsted Nkandla nord i Kwa Zulu Natal.
Kaoset er et tegn på Sør-Afrikas demokratiske nedtur, sier flere kommtatorer i pressen. For å holde ro i rekkene har Zuma blant annet blokkert telefonsignaler til nasjonalforsamlingen, noe som igjen har gjort at journalister ikke kunne sende tekst og bilder fra kaoset.
Tolkningen av dette tiltaket, sammen med en rekke andre tiltak, er klare indikasjoner på regjeringens manglende respekt for ytringsfriheten.
Det ulmer på mange fronter i Sør-Afrika. I 2014 forteller statistikken om ca 26 små og store opprør daglig i landet. I tillegg har i vinter deler av Sør-Afrikas fagforeninger og kirkeledere sagt farvel til ANC. Demokratiet og troen på at ANC styrer til fordel for alle sosiale lag i ferd med å forsvinne!
Og en ny generasjon godt utdannede unge født etter aparteid regimes fall vokser fram. Mange av disse går arbeidsledige og har ikke så sterk lojalitet og takknemlighet som sine foreldre til ANC som den store frigjører. Det ulmer blant mange av disse. De har vanskelig for å finne sin identitet i et land med verdenst største forskjell mellom fattige og rike.

 

Rolf Olsen
Leder GDCS