Om

Formålet med denne hjemmesida er å gi fortløpende informasjon og forhåpentlig også skape entusiasme rundt en innsamlingsaksjon. Nemlig innsamlingen av 1 million kroner til Impandes utdanningsfond. Et fond som gir afrikansk ungdom i det fattige området Zulu Natal, sør for Durban, muligheter for utdanning og utvikling som de ellers bare kunne drømme om! 

 

IMG_0231

 

Det spesielle med denne innsamlingsaksjonen, er at den er koblet opp mot et bestemt maritimt prosjekt og for en 10 måneders avgrenset giverperiode. I utgangspunktet var det meningen at den maritime delen skulle bestå av et forsøk på å bli den første nordmann som seilte jorda rundt alene uten stans. Etter 3 års forberedelser og klar for seilas, fikk dessverre skipper´n krystallsyken og ble satt ut av spill for slike krevende seilaser. Den maritime delen er derfor nå tilpasset de nye forutsetningene.

 

Siden skipper´n likevel hadde satt av ett år til seiling, er det fortsatt den tidsrammen som er satt for seilasen. Da dette ble skrevet, lå Leviata på Aukra utenfor Molde og det ville derfor være naturlig å starte en seilas derfra, eller i nærheten. Da skipper´n hadde sin barndom i Stjørdal, bestemte han seg for å seile opp dit og starte den «offisielle» turen derfra i midten av august 2015. Planen er så å seile fra sted til sted hele kysten rundt ned til hjemmehavna Fløyspjeld innerst i Bundefjorden med ankomst sommeren 2016.

 

Ved hjelp av nettverket mitt, som stort sett dekker hele strekningen, regner skipper´n med å få til en rekke avtaler om foredrag der han vil presentere Impandes arbeid og naturligvis «sprite» det hele opp med maritime opplevelser både fra Svalbard og når det gjelder amatør-båtbygging. Erfaringen fra en rekke slike foredrag de siste 2 årene, viser at foredragene gjerne generer giverglede som kan omsettes i kroner og øre. Dessuten vil skipper´n ta for seg bedriftene på hvert enkelt sted og rett og slett be om konkrete bidrag til utdanningsfondet.

 

Alle bidrag som kommer inn går uavkortet til Impandes utdanningsfond. Ønsker du å bidra, klikk på «Bli giver»-fanen øverst på siden. Som giver er du blant dem som får førstehåndsinformasjon fra seilasen langs kysten, med de utfordringer og opplevelser den kommer til å by på.

 

Skulle du ha forslag til foreninger og lag langs kysten som kunne tenke seg et maritimt foredrag med «mening» attåt, ta kontakt!

 

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at dette prosjektet er politisk og religiøst uavhengig.

 

Med vennlig hilsen

Jan Eirik Breen
hjemmesidas redaktør,
skipper på Leviata

 

j-eibre@online.no

tlf.9584 3309