Om

3.juni 2023


Denne
 hjemmesida ble opprettet i sin tid for å gi fortløpende informasjon og skape entusiasme rundt en innsamlingsaksjon. Nemlig innsamlingen av 1 million kroner til Impandes utdanningsfond. Et fond som gir afrikansk ungdom i det fattige området Zulu Natal, sør for Durban, muligheter for utdanning og utvikling som de ellers bare kunne drømme om! 


Det spesielle med denne innsamlingsaksjonen, var at den var koblet opp mot et bestemt maritimt prosjekt og for en 10 måneders avgrenset giverperiode. I utgangspunktet var det meningen at den maritime delen skulle bestå av et forsøk på å bli den første nordmann som seilte jorda rundt alene uten stans. Etter 3 års forberedelser og klar for seilas, fikk dessverre skipper´n krystallsyken og ble satt ut av spill for slike krevende seilaser. Den maritime delen ble derfor tilpasset de nye forutsetningene.


Siden skipper´n likevel hadde satt av ett år til seiling, var fortsatt den tidsrammen aktuell for seilasen. Da forutsetningene ble endret, lå Leviata på Aukra utenfor Molde og det var derfor naturlig å starte en seilas derfra, eller i nærheten. Da skipper´n hadde sin barndom i Stjørdal, bestemte han seg for å seile opp dit og starte den «offisielle» turen derfra i midten av august 2015. Planen var så å seile fra sted til sted hele kysten rundt ned til hjemmehavna Fløyspjeld innerst i Bundefjorden med ankomst sommeren 2016.

Ved hjelp av et sosialt nettverket som stort sett dekket hele strekningen, regnet skipper´n med å få til en rekke avtaler om foredrag der han ville presentere Impandes arbeid og naturligvis «sprite» det hele opp med maritime opplevelser både fra Svalbard og når det gjaldt amatør-båtbygging. Erfaringen fra en rekke slike foredrag de foregående 2 årene, hadde vist at foredragene gjerne genererte giverglede som ble omsatt i kroner og øre.

Alle bidrag gikk uavkortet til Impandes utdanningsfond. Som giver fikk man førstehåndsinformasjon fra seilasen langs kysten, med de utfordringer og opplevelser den kom til å by på.

Seilasen og innsamlingen gikk stort sett etter planen i perioden august 2015 til juni 2016. Da ble bruken av båten i innsamlingsøyemed avsluttet pga. av motorhavari utenfor Egersund. Leviata ble så seilt uten motor først til Søgne der motoren ble tatt ut. Deretter som ren seilbåt videre helt hjem til Bunnefjorden.

Innsamlingens mål om 1 million kroner til Impandes utdanningsfond, var da på det nærmeste nådd. De siste kronene ble samlet inn i oktober på en konsert i Ski kirke der blant annet Christian Ingebrigtsen, Marian Aas Hansen og Lars Fredrik Beckstrøm stilte opp uten vederlag. Imponerende!

Siden høsten 2016 har midlene i fondet blitt forvaltet av organisasjonen Impande til det beste for ungdom og yngre voksne i Sør Afrika. Er du interessert i å vite mer om deres arbeid, kan du sjekke Impande.no. For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at dette innsamlingsprosjektet var politisk og religiøst uavhengig.

Men…

Leviata lever videre. Som amatør og selvbygger av en større fritidsbåt, bygget under en kort periode i norsk båtbyggertradisjon, vil jeg prøve å bruke denne hjemmesida til å dokumentere dette prosjektet for ettertida. Fra begynnelsen av 70-tallet og fram til 1986 ble det nemlig satt i gang en rekke selvbyggerprosjekter av båter i størrelsesorden 30 fot og oppover. Og i stor grad var det entusiastiske og drømmende amatører som satte i gang. Siden de fleste hadde dårlig råd og bankene ikke ga lån med sikkerhet i fritidsbåt, var dette eneste mulighet til å skaffe seg en større båt  innenfor det økonomiske handlingsrommet man hadde. Hovedsakelig av to grunner: Det tar noe tid å bygge en båt, så kostnadene ble fordelt over tid. I tillegg var materialkostnadene svært lave sammenlignet med i dag.

Når dette med selvbygging av fritidsbåter stort sett opphørte på slutten av 80-tallet, skyldtes det nok i hovedsak kravet om CE-merking av alle båter som ble innført i 1986. Dette kravet er det nærmest umulig for en amatørbåtbygger å innfri. Men vel så mye skyldtes bortfallet av selvbygging at Ola Nordmann fikk så god råd at han kunne kjøpe ferdigbygd båt. Og at bankene begynte å gi lån med sikkerhet i båten.

For mange entusiaster og drømmere endte dessverre prosjektet med forlis. Det ble for arbeidskrevende. Det tærte på ekteskap som gikk i oppløsning. Noen ble syke og kunne ikke gjennomføre. Andre mistet motivasjonen og gløden. Men Leviata overlevde!

Så får vi se om skipper’n også klarer å få til en brukbar hjemmeside av dette etter hvert.

Med vennlig hilsen

Jan Eirik Breen
hjemmesidas redaktør,
skipper på Leviata

janerikb1@gmail.com

tlf.9584 3309