5.infobrev november 2013

 

Jorda rundt – meningsfyllt både for deg og meg!
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.

5. infobrev

24.november 2013

I gode og onde dager…

Fikk flere tilbakemeldinger på forrige infobrev der jeg tok opp temaet ensomhet. Takk for det! Gir inspirasjon til fortsatt meddelelse! Noen syntes kanskje det ble vel privat? Her tror jeg nok grensegangen vil være forskjellig fra person til person. Men skal det bli særlig interessant for dere å følge prosjektet i halvannet år framover, har jeg innsett at jeg må by ganske mye på meg selv. Ellers vil dette bare bli en oppramsing av tekniske utfordringer og problemløsning.

 

Noen har kanskje fulgt litt med på S/Y Leviata på Facebook.com/aleneseilas og registrert noe mindre aktivitet de siste ukene. Tilsvarende har ikke hjemmesida Leviata.no tatt helt av. Begge deler har sin logiske årsak: Rett og slett tidsmangel. Noe som skyldes et fullstendig feilkalkulert byggeprosjekt på Svartskog. Her går vi sannsynligvis underskudd på ca. kr.1mill. Siden 1.oktober har vi ikke lenger kunnet ta ut lønn. Det betyr at vi etter normal arbeidstid nå må påta oss andre oppdrag i tillegg for å opprettholde nok inntekt til å holde heimen i gang. Det blir lange dager som stjeler  det meste av tida. Tid som burde vært brukt til prosjektet. Ikke bare er det fysisk slitsomt med doble snekkerdager, men det tar også på mentalt å ikke få gjort oppgaver som ligger ugjort. Og tristessen er at slik vil det ventelig fortsette minst ut januar.

På toppen av dette, fikk jeg siste uke negativ tilbakemelding fra NRK. De trekker seg fra onlinesending under seilasen av økonomiske og strategiske årsaker. Å komme fram til denne beslutningen har tatt dem så og si ett år! Vi har nå atskillig mindre tid til å finne alternative løsninger.
Det går også tregt på sponsorsida. Dreiing av masta måtte jeg dekke sjøl til slutt (kr.15 000). Hovedsponsor er heller ikke på plass enda og også på giversida, innsamlingen av kr. pr. nautisk mil til Gamalakhe-stiftelsens Utdanningsfond, har det stagnert noe de siste ukene.
I et tidligere infobrev skrev jeg at planen var å få mast og motor ombord i Leviata før isen la seg i Bundefjorden. Det løpet er kjørt. Motoren står i garasjen og det gjennstår fortsatt en del arbeid både på den og ombord før montering. Det blir en hektisk vår!
Hva så?
Når alt går på tverke, merker jeg at staheten overtar. Ikke pokker! Dette gir jeg meg ikke på! Seilas og innsamling til Gamalakhe blir det okke som! Banna bein! Båten har jeg, det aller nødvendigste utstyret har jeg, muligheten til å reise har jeg og drømmen har jeg!
Dessuten har jeg en drivkraft som overgår det meste: Nemlig dere som støtter Gamalakhe-stiftelsens utdanningsfond! For hvert øre dere har lovt å bidra med, skal jeg jammen drive Leviata jorda rundt slik at midlene blir realisert. Koste hva det nesten koste vil!
Slik situasjonen er blitt, innser jeg imidlertid at det er på tide å involvere flere i prosjektet. Spesielt på giversida til Gamalakhe. Det er jo tross alt målet om kr. 1 mill. til ungdom i Afrika som er hovedmålet med hele greia. Derfor inviterer jeg dere herved til å tenke gjennom om dere kan bidra med noe på ett eller flere av disse punktene:
Informere om prosjektet i eget miljø (jobb, venner, forening etc.).
Invitere oss til å presentere prosjektet i aktuelt forum (jobb, venner, forening etc.).
Gode ideer vdr. verving av givere mottas med takk!
Verve givere (jeg kan dere sende påmeldingsskjema med all nødvendig informasjon)
Til slutt vil jeg oppfordre dere til å engasjere dere i en avstemming som foregår på Facebook fram til 13.desember. Seatronic båtutstyr har en egen facebookside (facebook.com/seatronic båtutstyr).  Der har de organisert en avstemmingskonkurranse for organisasjoner/prosjekter som har et maritimt tilsnitt. Vinneren får 10 000 kroner. Prosjektet vårt er kandidat nr. 6 og er vi så heldige å vinne, går pengene naturligvis uavkortet til Gamalakhestiftelsens Utdanningsfond. Hvis alle dere stemmer og i tillegg oppfordrer deres venner til å stemme, ligger vi godt an! Husk at 10 000 kroner kan gjøre underverker i Sør-Afrika. Og at bare et tastetrykk kan avgjøre…Satser på at neste infobrev blir litt mer oppmuntrende!
Jan Eirik
jordomseiler –
men litt mer in spe..
NB: Dere som er to: husk å videresende infobrevet til deres bedre halvdel!

 

Copyright © 2014 Jan Eirik Breen, All rights reserved.
Du får denne mailen fordi du har takket ja til å følge Leviata jorda rundt og samtidig bidra med et avtalt beløp til Gamalakhes Utdanningsfond for hver nautisk mil skuta seiler. Du er en av prosjektets viktigste støttespiller. Takk skal du ha!
Our mailing address is:

Jan Eirik Breen

Bru-fjellveien 2, Siggerud, Norway

Ski, Akershus 1404

Norway

Add us to your address book

Email Marketing Powered by MailChimp