Julehilsen 2015

 

Takk og julehilsen fra Rolf Olsen, leder Impande, GNF

 

 

 

 

image007

 

 

 

 

Du har vel ikke glemt julegaven som gjør livet litt bedre for de barn i verden som trenger den mest!

 

 

 

image002

 

image011

 

 

IMPANDE, GFN ønsker deg riktig god Jul og takker for all støtte i 2015!

 

Du kan gjøre en forskjell!

Syv gode grunner for å støtte IMPANDE?

 

 

  1. Vi opererer med kun 2% administrative utgifter. Alt arbeid gjøres gjennom frivillig innsats!
  2. Vi er gode til å finne og å mobilisere lokale folk på grasrota som tar ansvar for barn og unges utvikling! Derfor kaller vi oss IMPANDE som betyr grasrot!
  3. Vi er en liten organisasjon som følger tett opp alle pengestrømmer og prosjekter!
  4. Vi vet at bare ca 2% av norske bistandsmidler går til lokale grasrotorganisasjoner, NGOs. IMPANDE bruker 98% av våre midler til lokale grasrotorganisasjoner!
  5. Behovene for å bedre barns oppvekstvilkår i UGU distriktet i Natal i Sør-Afrika er store. Vi har eksempelvis kartlagt ca 100 søppelskur, dvs. barnehager hvor vi med små midler kan gjøre livet bedre for barna!
  6. Svært mange barn vokser opp i disse områder med liten eller ingen foreldrestøtte!
  7. Det er dyp glede og mening i å se at andre får det bedre og at du selv kan gjøre en forskjell!

 

 

 

image004

 

 

 

Alle bidrag, små eller store er viktige! De er uttrykk for takknemlinghet og skaper takknemlighet!

 

 

image007

 

 

 

IMPANDE, Gamalakhe Foundation Norway

Kontonummer: 1201 51 98 085

Ekraveien 13. 0756 Oslo

www.impande.com

Vennlig hilsen

Rolf Olsen

Leder

IMPANDE, GNF