Følge Leviata?

Leviata har en satelittsender ombord som døgnet rundt sender ut skutas posisjon (slås av etter et par døgn hvis skippern går i land). Ved å klikke på linken nedenfor, kommer du inn på siden share.delorme.com/JanEirikBreen som rett og slett er en kartside. Der navnet Jan Eirik står, der ligger også Leviata.

 

På denne siden kan du ved å klikke på trekanten foran Map Filters øverst til venstre, sortere ut hvilke spor (track) du ønsker å følge. Velger du All Time, vil du få opp sporene Leviata har lagt igjen siden satelittsenderen ble tatt i bruk. Dvs. at du kan følge oss fra seiling rundt i Oslofjorden sommeren 2014 og hele veien til Stjørdal i 2015. Og naturligvis videre.

 

 

Det kan hende at det etter hvert vil være praktisk å starte senderen kun når Leviata seiler fra havn til havn. Da vil det være naturlig å velge Currently tracking hvis du bare ønsker å se hvor vi har seilt siden sist.

 

Klikk her og finn ut hvor Leviata er nå.

 

NB: Du kan også finne Leviata via AIS. Gå inn på marinetraffic.com og søk på Leviata der.