Mandelas død – hva nå?

De fleste i Sør-Afrika har forberedt seg ganske godt på hva som vil skje etter hans bortgang. Vi i Gamalakhe Development Centers Stiftelse visste om at dette ville skje tidlig i uken. Hans nevø er styrleder i vår organisasjon i Natal, og meldte på onsdag at nå måtte han hjem til Eastern Cape for å ta avskjed.

Nå blir oppmerksomheten fra den øvrige verden enorm, og innenfor landet blir det stor landesorg, en landesorg som vil både ha stor emosjonell kraft og vil ta tid. Alle som har vært i Afrika vet dessuten hvordan død og begravelser generellt får stor oppmerksomhet og er viktige begivenheter både lokalt og nasjonalt.

Det har vært to scenarier som er blitt presentert mht hva som vil skje ved hans bortgang:
Ett scenarie beskriver farene for at hans samlende kraft etter hans død vil forvitre og at “regnbuenasjonen” som de liker å kalle seg blir en arena for sosiale konflikter, uhåndterlige rasemotsetninger og forvitring. Og det er mange spenningslinjer og et stort potensial for sosial uro i dette landet. Sør-Afrika topper blant annet rangeringslisten over ulik fordeling av ressurser innad i verdens land.
Det andre scenariet toner ned farene som beskrives i scenariet ovenfor. Mandelas forsonende ånd symbolske kraft vil leve videre sies det. Denne ånd og kraft vil være en hilsen, et fingeravtrykk og en arv ikke bare for Sør-Afrika, men en gave til oss som menneskehet. Under og etter hans bortgang vil trolig retorikken inneholde disse to hovedtemaene: forsoning og rettferdighet, to verdier som det gjennom historien har vist seg å være vanskelig å praktisere samtidig!

Rolf Olsen
Styreformann GDCS