15. infobrev desember 2014

Logo-15-16

 

24.desember 2014

Det er jul, igjen!

 

Mange menn ordner mye i siste liten på juaften. Det betyr ikke at vi har glemt, men fortrengt. Og så kommer alltid julaften så veldig fort på!

Men her kommer altså julehilsen, om enn i seneste laget, til dere alle.

Tusen takk for deres bidrag til at ungdom i Sør-Afrika kan komme videre i livet vha. støtte til utdanning fra Gamalakhestiftelsens Utdanningsfond. Nærmere kr.400 000 har dere vært med på å samle inn så langt. Det er ikke værst! Det jobbes nå ut fra en konkret handlingsplan for innsamling av restbeløpet. Mer informasjon om det, vil bli sendt ut i romjulen.
Til det: En god og fredfyllt jul ønskes dere alle!

Med vennlig hilsen
Jan Eirik
fortsatt jordomseiler in spe…