Om Gamalakhe Foundation Norway

GNF er forkortelsen for Gamalakhe Fundation Norway. Denne stiftelsen ble dannet etter at et vennepar var på reise til Sør-Afrika og oppdaget at de faktisk kunne gjøre en forskjell i området rundt Gamalakhe, et område ca.11 mil sør for Durban. Denne «forskjellen» har i løpet av få år utviklet seg til et omfattende arbeid som kan vise til svært gode resultater. Det som gjorde at jeg falt for GNF sitt arbeid i Sør-Afrika, var tre hovedforhold:

 

  1. At dette var et privat initiativ som beviser at det nytter å gjøre noe hvis man vil.
  2. At man fokuserer på bærekraftighet, dvs. at det satses på barn og unge som jo er landets framtid og  at sørafrikanerne selv overtar prosjektene så snart de har kompetanse til det.
  3. At administrative kostnader er holdt på et minimumsnivå.

 

Gå til GNF sin hjemmeside, Impande.com og les selv om arbeidet deres i Sør-Afrika. Dette er et viktig arbeid for landets utvikling!

 

Her på Leviata.no har jeg valgt å publisere GNF sine nyhetsbrev som blir utgitt 8-9 ganger i året. Disse inneholder:

 

  • Korte kommentarer angående bistandsarbeid
  • Korte kommentarer til samfunnsutviklingen i Sør-Afrika
  • Kort informasjon om GNFs prosjektarbeid og de barn som støttes gjennom fadderskap, feltpartnere og via enkeltgaver

 

Gå til fanen Impande øverst på siden og velg aktuelt nyhetsbrev.

 

PS: Refleksjoner knyttet til ekstraordinære nyheter fra Sør-Afrika vil også kunne bli publisert på vår side (jfr. Nelson Mandelas død) utover de ordinære nyhetsbrevene.