14.-21.oktober

Leviatas posisjon: Børsa småbåthavn

 

Tilbake i Leviata 21.oktober etter noen dager på Bru. Håkon (sønnen) er med. Hadde en fin kjøretur fra Oslo med antydning til vinter over Dovre.

 

Mannskap: Ingen fra 14.20.oktober. Håkon og skipper´n fra 21.oktober