11. infobrev juni 2014

Logo-15-16

 

 

11. infobrev juni 2014

 

Forandring i planene

 

Nedenfor følger teksten som ble sendt ut til sponsorene i dag. Håper jeg har tolket giverentusiasmen din/deres riktig, når jeg der mer enn antyder at forandringen i planene ikke påvirker ditt/deres ønske om å videreføre din giveravtale. Send meg i så fall en beskjed hvis jeg tar feil. Hører jeg ikke noe innen utgangen av juli, vil jeg oppdatere alle giveravtalene med riktig årstall og sende ut nye i løpet av august.

 

Håper du blir med videre slik at målet om 1 mill. kr. til Gammalakhestiftelsens Utdanningsfond kan realiseres innen neste sommer!

 

Med vennlig hilsen
Jan Eirik
enda litt mer skipper in spe…

 

Sponsorbrev nr. 1, 2014

Jorda rundt uten stans, alene med Leviata.
1 mill. til ungdom i Sør-Afrika.

 

Kjære sponsorer!

 

Et par år etter at ideen til prosjektet ble unnfanget, begynner de fleste bitene i prosjektet å falle på plass. Uten dere som sponsorer, hadde situasjonen vært en helt annen. Det er derfor nå på tide å etablere en mer regelmessig informasjonsflyt vdr. prosjektets status og utvikling ovenfor dere som gruppe. Regner med at det også er i deres interesse å få vite om hverandre og hvem som er involvert.

 

Status for seilprosjektet «Jorda rundt uten stans, alene med Leviata»

 

Sponsorer av seilasen pr. dato er:

 

Maxbo v/Carl Otto Løvenskiold: Et betydelig kronebeløp til div. utstyr.
Moelven Limtre AS: 0,3m x 16,5m limtre til ny mast.
Gresvig AS: Bekledning og flyte/sikkerhetsutstyr gjennom Norheim og Regatta.
Seatronic Båtutstyr AS: Nettopriser på alt båtutstyr.
Tess: Sterkt rabatterte priser på slanger/utstyr etc.
Aanesland Fabrikker AS: Dreiing av masteemne til gunstig pris samt utlån av lokaler til ferdigstillelse av mast.
Tine: Melk til turen, naturligvis.
Ringnes AS: Imsdal flaskevann til turen.
Seilloftet Sybraseil: Nettopriser på seil via sin leverandør.

 

Jeg jobber videre med sponsorer til proviant, noe teknisk utstyr samt media- og kommunikasjonsutstyr, men dette er ikke avgjørende for prosjektets gjennomføring. Går ikke det i boks, klarer jeg den biten selv.

 

Med dere på laget, er seilprosjektet nå så og si i havn rent økonomisk. Det betyr at dere på hver deres måte har vært med på å finansiere selve verktøyet for innsamlingen av 1 mill. kr. til Gamalakhe-stiftelsens Utdanningsfond (GU), nemlig seilasen jorda rundt, uten stans, med SY Leviata. Båten er rigget, motoren på plass og alt nødvendig utstyr for seilasen anskaffet. Et viktig delmål er nådd! Det betyr at Leviata rent teknisk kan seile fra Plymouth i begynnelsen av august. Og jeg kan oppleve en drøm gå i oppfyllelse.

 

Status for innsamlingen av 1 mill. til ungdom i Sør-Afrika
Pr. dato er det gjort avtaler med givere om til sammen et beløp i underkant av kr. 350 000. Det gjelder både beløp som allerede er betalt inn på konto og som vil bli betalt inn i takt med antall nautiske mil Leviata seiler. Å skulle samle inn restbeløpet på kr. 650 000 i løpet av to hektiske sommermåneder eller fra Leviata underveis, er lite realistisk. Ei heller etter endt seilas. Derfor føles det helt galt å seile nå. Regner med at også dere som sponsorer ville ha stusset hvis jeg bare ga opp hovedmålet for prosjektet og seilte min vei. Jeg har derfor bestemt meg for å utsette avreisen for å fortsette arbeidet med å engasjere flere givere slik at hovedmålet om 1 mill. kr. til GU kan nås. Minner om at hver krone som kommer fra giverne går uavkortet rett til fondet! Siden det er avgjørende for en slik seilas som jeg skal gjennomføre å følge sommerhalvåret på den sydlige halvkulen, må logisk nok avreisen utsettes ett år, til august 2015.

 

Dette betyr altså på ingen måte at prosjektet gis opp. Tvert i mot! Det siste året har vært utrolig spennende, lærerikt og inspirerende. En inspirasjon og motivasjon som har holdt seg til tross for kraftig «motvind» på «jobbfronten». Det ansporer til ytterligere innsats! I året som kommer kan jeg nå i stor grad konsentrere meg om giversiden, noe som har vært vanskelig å følge opp i året som gikk (se forklaring nedenfor).

 

Konsekvenser for sponsorene
Hvilke konsekvenser får dette for dere som sponsorer? Utsettelsen vil innebære en lengre og mer omfattende markedseksponering uten kostnadsøkning. Leviata kommer til å seile rundt i Oslofjorden relativt hyppig det kommende året med det for øye å markedsføre prosjektet maksimalt i alle havner som anløpes. Logoene deres vil dermed få en atskillig lengre eksponeringstid på båten, i seil eller på mannskap, avhengig av inngåtte avtaler.

 

Et annet område som hittil har vært noe forsømt, er de sosiale mediene. Her ser jeg nå helt andre muligheter til å skape blest om prosjektet. Med båten i aktiv bruk, kan jeg nå teste ut publisering via satelitt/GPS under kontrollerbare forhold slik tanken var fra begynnelsen. Slik publisering har jo fra første stund vært med i prosjektplanene, men fikk et alvorlig skudd for baugen da NRK trakk seg etter 1 1/2 års samtaler så sent som på nyåret. Etter det har jeg rett og slett ikke hatt kapasitet til å forfølge dette temaet. Å seile avgårde uten å få til en akseptabel publisering underveis, føler jeg også vil være feil ovenfor dere.

 

Forøvrig gir utsettelsen dere god anledning til å hyre inn både Rolf Olsen og undertegnede til å presentere prosjektet i egen bedrift, ovenfor kunder eller i andre sammenhenger hvis ønskelig. Stiller meg naturligvis også åpen for besøk ombord, slik Moeleven Limtre AS har valgt å gjøre 18.juni. Da blir dere satt til å heise seil og får lære den tradisjonelle gaffelriggen å kjenne i praksis. Ta kontakt hvis det er av interesse!

 

Konsekvenser for giverne
Giverne kan naturligvis nå be seg løst fra sine giveravtaler, noe som vil redusere det allerede innsamlede beløpet. Jeg har imidlertid liten tro på at det vil skje. De fleste som har bestemt seg for å støtte GU med penger, gjør vel det fordi de har en tro på at det arbeidet Gamalakhestiftelsen driver er bra og at et utdanningsfond i deres regi kan bety en forskjell for ungdom i Sør-Afrika. Det ville forundre meg om dette engasjementet er avhengig av om seilasen går i år eller neste år. For de fleste giverne betyr utsettelsen kun utsatt innbetaling iht. til inngåtte giveravtaler og mottakelse av flere månedlige «Giverbrev» med løpende førstehåndsinformasjon om prosjektets status og utvikling. Kanskje vissheten om at innsamlingsprosjektet nå drives videre med økt fokus på giversiden, til og med kan gi en god eierfølelse: Vi er faktisk med på å dra i land et betydelig prosjekt for Sør-Afrikas ungdom!

 

Bakgrunnen for beslutningen om utsettelse av avreise
Jeg håper beslutningen om å utsette avreisen ikke har svekket troen på prosjektet. Siden avgjørelsen lett kan oppfattes som manglende gjennomføringsevne, har jeg behov for å informere noe mer utførlig om en konkret situasjon som har vært utenfor min kontroll det siste året, og som har vært medvirkende til den svake fokusen på verving av givere. Det dreier seg om et byggeprosjekt sammen med to kollegaer, der kalkylene dessverre ikke har stemt med de utfordringene det arkitekttegnede huset har medført. Allerede i september 2013 var midlene avsatt til lønn oppbrukt. Fra da av har vi derfor jobbet full dag uten lønn. Men alle tre har vi satt vår ære i å gjennomføre byggeprosjektet til byggherrens tilfredsstillelse. Bygget ferdigstilles i disse dager etter drøye og tøffe 8 måneder.

 

I hele denne perioden har jeg vært nødt til å ta ekstra oppdrag på kveldstid og i helger. Samtidig har prosjektarbeidet krevd sitt: Klargjøring av båten, jobbing mot sponsorer, verving av givere, diverse foredrag pluss en masse arbeid foran PCen med hjemmesider, informasjonsmateriell, Facebookinnlegg osv. Noe byggearbeid har jeg også måttet ta hånd om på eget hus i perioden. Det er lenge siden jeg har hatt en frihelg…

 

Det har ikke vært til å unngå at prosjektet er blitt skadelidende. Økonomi handler ikke bare om penger. Det handler like mye om frigjøring av tid. Den har vært en mangelvare helt fram til i dag!

 

Jeg ber om forståelse for at den ovenfornevnte jobbsituasjonen har gjort det umulig å nå alle mål innen fastsatt tid. Og håper at dette ikke har svekket tilliten til prosjektet!

 

7.juni 2014

Med vennlig hilsen
Jan Eirik Breen
fortsatt jordomseiler in spe